Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bra bemötande inom hemtjänst och särskilt boende

Bildavtal finns som version.

Kävlinge kommuns hemtjänst och särskilda boenden får bra betyg i bemötande i Socialstyrelsens undersökning om äldreomsorgen. Den sammantagna nöjdheten bland de äldre är fortsatt hög, även om den gått ned något från föregående år bland äldre med särskilt boende.

I Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har alla i Sverige som är över 65 år med hemtjänstinsats eller med särskilt boende (äldreboende) fått svara på vad de anser om sin vård och omsorg. Enkätundersökningen genomfördes i maj 2019 och visar i Kävlinge kommun på en nedåtgående trend i vissa frågor, samtidigt som kommunen ligger över rikssnittet inom många viktiga områden.

– Vårt engagemang och fokus på vad vi kan göra ännu bättre för den enskilde ska alltid vara vår prioritet. Nu ska enheterna analysera sina resultat och fortsätta att utveckla omsorgen i Kävlinge kommun, säger Annsofie Thuresson, ordförande i Omsorgsnämnden.

– Årets resultat är något försämrade och det finns områden som behöver ses över för djupare analys och åtgärder. Ett resultat som står sig väl är nöjdheten med bemötandet, vilket gör mig glad. Vi fortsätter vårt arbete med målsättningen att Kävlinge kommuns omsorg ska tillhöra de bästa i Sverige, säger Ann-Louise Christensen, chef för sektor Omsorg.

Resultat särskilda boenden

56 personer svarade på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 49 procent av de tillfrågade.

Kävlinge får högre betyg än riket som helhet på 12 av 21 frågor, vilka bland annat gäller områdena mat- och måltidsmiljö, bemötande, inflytande, trygghet och tillgänglighet.

2 av 15 områden får i år bättre omdömen än 2018; personalens bemötande och brukarens inflytande om hur hjälpen ska utföras.

93 procent anser att man får ett bra bemötande. Den sammantagna nöjdheten ligger på 87 procent, vilket är över riket (81procent) men visar en försämring från 92 procent jämfört med 2018.

Mest och minst nöjda

Mest nöjda är personer i särskilda boenden med bemötandet från personalen samt att man känner sig trygg och har förtroende för personalen.

Exempel på områden med lägre nöjdhet är informationen om tillfälliga förändringar samt möjligheten att påverka vid vilka tider man får hjälp. Många upplever också att man besväras av ensamhet.

Resultat hemtjänst

I Kävlinge svarade 234 personer på årets enkät för äldre inom hemtjänst, vilket är 60 procent av de tillfrågade.

Kävlinge får högre betyg än riket på 7 av 15 frågor, vilka bland annat gäller områdena hur personalen utför arbetsuppgifterna, att personalen kommer på avtalad tid, trygghet, möjlighet att få kontakt med personalen samt den sammantagna nöjdheten.

Jämfört med föregående år får 2 av 11 områden förbättrade betyg; trygghet att bo hemma med stöd samt den sammantagna nöjdheten.

95 procent anser att man får ett bra bemötande. Den sammantagna nöjdheten är 90 procent, vilket är en ökning från 89 procent från 2018.

Mest och minst nöjda

Mest nöjda är personer med hemtjänst med bemötandet från personalen samt att man känner förtroende för personalen. Personalen utför sina arbetsuppgifter bra och man känner sig trygg hemma med hemtjänst.

Minst nöjd är de äldre med att kunna påverka vid vilka tider man får hjälp, information om tillfälliga förändringar samt att personalen har tillräcklig tid för sitt arbete. En stor andel uppger att man besväras av ensamhet.

Om undersökningen

Syftet är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg för att kunna jämföra mellan kommuner och verksamheter samt att använda som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. På Socialstyrelsens webbplats finns mer att läsa om de nationella resultaten samt resultat redovisade per län, kommun och för verksamheter.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2019-10-14

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga