Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kävlinge kommun bygger förskolor för mindre barngrupper

Bildavtal finns som version.

Som en av de första kommunerna i landet bygger Kävlinge förskolor efter Skolverkets nya riktlinjer. Förskolorna anpassas för mindre barngrupper, vilket leder till bättre miljö för både barn och personal samtidigt som det främjar den pedagogiska verksamheten.

Förskolorna i Kävlinge kommun gör nu en resa där man går från det traditionella konceptet med avdelningar för att istället organisera verksamheten i enheter som var och en innehåller tre mindre barngrupper.

– Det innebär att det blir färre antal möten under en dag för våra förskolebarn. Forskning visar att detta har positiva effekter för såväl barn och personal som för arbetsmiljön och den pedagogiska verksamheten, förklarar Marie Nilsson, biträdande chef för Sektor Utbildning.

Kävlinge kommun har inte mindre än tre byggprojekt igång för nya förskolor; Tolvåker förskola beräknas vara inflyttningsklar efter årsskiftet, inom kort tas första spadtaget för Lackalänga förskola och projekteringsarbetet för nya Skönadals förskola i Hofterup kommer att påbörjas nu. För att garantera effektiva processer vid nybyggnation har ett så kallat funktionsprogram tagits fram, baserat på Skolverkets senaste föreskrifter, med tydliga instruktioner för hur kommunens förskolor ska planeras och utformas.

– Funktionsprogrammet förenklar arbetet, eftersom en stor del av våra målsättningar, värden och behov redan finns definierade. Sedan kan man forma förskolan på olika sätt innanför denna yttre ram.

Det är inte bara på de nya förskolorna som arbetssättet med mindre barngrupper införs. Inom befintliga budgetramar kommer alla kommunens förskolor att se över sin organisation för att anpassa verksamheten efter de nya riktlinjerna. Kävlinge kommun får dessutom 10 miljoner kronor i statsbidrag under 2020 som är öronmärkta för att användas till att minska barngrupperna inom förskolan.

Skolverkets nya riktlinjer bygger på samlad internationell och nationell forskning, som visar på flera fördelar med mindre barngrupper:

  • Bättre miljö med lägre ljudnivå
  • Mindre barngrupper gynnar barns lärande
  • Lägre sjukfrånvaro hos vuxna
  • Tydligare indelningen i rollerna mellan förskollärare och barnskötare, vilket bidrar till en lugnare arbetsmiljö
  • Barnens inflytande förstärks – ett barn får större inflytande i en grupp med 15 barn i stället för 22.


Fakta: Funktionsprogram Förskola

  • Ett styrdokument som beskriver vad som avses med ändamålsenliga lokaler och utemiljö, och som används som underlag vid planeringen och utformningen av förskolans verksamhet.
  • Bygger på Skolverkets riktlinjer för barngruppsstorlek, vilket är 6-12 barn per grupp i åldern 1-3 år samt 9-15 barn per grupp i åldern 4-5 år. Dessa riktlinjer baseras på ”Barngruppens storlek i förskolan - konsekvenser för utveckling och kvalitet” av Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson.
  • I programmet ingår allt från riktlinjer för antal barn per kvadratmeter till detaljer kring materialval, ventilation, färgsättning, höjd på möbler osv.
Uppdaterad 2019-09-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga