Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klart för nästa steg i Lommabanans utbyggnad

Nu står det klart att Lommabanan fortsätter byggas ut efter trafikstart i december 2020. Det handlar om att möjliggöra tätare tågtrafik och nya stationer på sträckan. Det är en del av en viktig satsning på tågtrafiken för hela sydvästra Skåne.

Trafikverket, Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun har nu skrivit under ett gemensamt avtal för Lommabanans fortsatta utbyggnad. Det innebär bland annat byggande av nya mötesspår för att möjliggöra halvtimmestrafik på sträckan Malmö-Kävlinge. Utbyggnaden möjliggör också byggandet av nya stationer i Alnarp och Flädie.

Lommabanan ska underlätta för vardagspendlarna och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande.

- Att alla parter nu är överens om Lommabanans utbyggnad betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela sydvästra Skåne. Snabba och smidiga förbindelser på Lommabanan kan leda till att fler väljer tåget framför bilen och på så sätt även bidra till att avlasta den hårt trafikerade E6, säger Helen Nilsson, samhällsplanerare på Trafikverket.

Pågåtågstrafiken på Lommabanan kommer föras in i Malmö via Citytunneln och Kontinentalbanan.

Ambitionen är att planering och projektering av utbyggnaden genomförs under 2019-2024 och den faktiska byggnationen sker under 2024-2026. Arbetet kommer ske i nära samarbete mellan alla involverade aktörer.

- Vi är glada över att avtalet är på plats och att vi får möjlighet att arbeta vidare med att skapa förutsättningar för ett hållbart resande. Vi upplever en stark befolkningstillväxt, många flyttar till kommunen. Snabba kommunikationer är därför av största vikt för oss som tillväxtkommun. Att utveckla Lommabanan ännu mer ger Kävlinge kommun ytterligare positiv effekt i vår arbetsmarknadsregion, det bidrar till att vi kan växa hållbart, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge kommun.

Fakta om Lommabanans utbyggnad

Avtalet som nu är undertecknat handlar om de fem parternas åtagande, tidplan och finansiella ansvar för Lommabanans utbyggnad. Både när det gäller kapacitetshöjande åtgärder för halvtimmestrafik och att möjliggöra byggandet av nya stationer. För finansieringen av stationerna i Alnarp och Flädie har separata avtal tecknats mellan Lomma kommun och Trafikverket. När det gäller stationen i Alnarp har även ett separat avtal om finansieringen av stationen tecknats mellan Lomma kommun och SLU och Akademiska hus.

Den fortsatta utbyggnaden av Lommabanan beräknas kosta 200 miljoner kronor. 100 miljoner av kostnaden är statligt finansierad av Trafikverket som ett resultat av Sverigeförhandlingen. 50 miljoner kronor ansvarar Region Skåne för och resterande 50 miljoner delar kommunerna på. Då ingår inte bygget av stationerna, det bekostas av Lomma kommun.

Utbyggnaden av Lommabanan är en del av Sverigeförhandlingens storstadsavtal för Malmö. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner.

Uppdaterad 2019-06-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga