Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny befolkningsprognos för kommunen

Kustväg

Enligt den senast framtagna befolkningsprognosen beräknas folkmängden i kommunen vara mer än 35 000 år 2023 och vid utgången av år 2028 pekar prognosen på att invånarantalet kommer vara över 38 000 personer.

Under de senaste åren har det i Kävlinge kommun varit ett positivt flyttnetto, det vill säga fler människor flyttar till kommunen än ifrån. Det är framförallt barnfamiljer och människor i förvärvsarbetande ålder som flyttar hit. Denna inflyttning står för merparten av befolkningsökningen, men det är även ett positivt födelsenetto – fler personer föds än avlider.

Antalet invånare som är 65 år och äldre ökar, såväl i antal som i andel. Den stora inflyttningen av barnfamiljer bidrar dock till att balansera åldersstukturen i kommunen.

- Det börjar märkas nu att de stora utvecklingsprojekten som kommunen arbetat med under längre tid, börjar ta form och nu ska realiseras. Detta kommer att medföra ett stadigt tillskott i kommande befolkningsprognoser. Utvecklingsprojekten tillsammans med kommunens arbete med omvandling och förtätning kommer innebär att vi den kommande tioårsperioden sannolikt kommer att ha en högre tillväxt än de 1,5 % som är vårt mål, säger Fredric Palm, strategisk planeringschef.

Visionen är att Kävlinge kommun ska bli Skånes bästa boendekommun och växa till 35 000 invånare år 2025. Den nya befolkningsprognosen visar att 35 000 invånare i kommunen redan kommer uppnås under 2023.

Arbetet med ny översiktsplan påbörjas

Under våren 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en kommunövergripande översiktsplan. I översiktsplanen tittar man på Kävlinges långsiktiga möjligheter och behov inom bland annat vad en ökad befolkning innebär för bostäder, skolor och infrastruktur.

Bakgrund

Kävlinge kommun tar varje år fram en befolkningsprognos baserad på antalet personer som bor i kommunen den 31 oktober samt antaganden på hur bostadsbyggandet kommer utvecklas under prognosperioden.

Befolkningsprognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och ligger till grund för lokalförsörjningsplaner för bland annat skola, skolskjuts samt planering av kommunens budget och prioriteringar.

Uppdaterad 2019-01-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga