Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Övning Flinta ökar Kävlinge kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Landshövding Anneli Hulthén diskuterar samverkan med Lars Persson och Daniel Stepanovic.

Runt 400 personer – däribland representanter från Kävlinge kommun – har under det senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.

– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap.

Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap – om Sverige utlyser höjd beredskap ska kommunerna vara förberedda för att kunna driva vidare de verksamheter som vi ansvarar för i normala förhållanden.

– För Kävlinges del handlar det först och främst om att ta fram riktlinjer och skapa en väl förberedd och tydlig organisation, som kan upprätthålla de åtaganden vi ansvarar för idag, förklarar Björn Andersson, säkerhetschef på Kävlinge kommun.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Totalt har 39 olika skånska aktörer, främst kommuner och myndigheter, övat enskilt och tillsammans.

– För Kävlinge kommun har övningen bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna internt i organisationen. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger Björn Andersson.

Gör en insats – gå med i Frivilliga Resursgruppen i Kävlinge kommun

Frivilliga Resursgruppens (FRG) ska finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.

Kävlinge kommuns FRG organiseras av Civilförsvarsförbundet på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och består av personer med olika bakgrund som förenas i intresset och viljan att ställa upp om något händer.

FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Intresserad? Mer om FRG

Uppdaterad 2019-09-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga