Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Starkt avslut på mandatperioden

Det ekonomiska resultatet för 2018 landar på 85,6 miljoner kronor, varav 74,5 miljoner kronor i finansiella intäkter. Flera viktiga investeringsprojekt har tagit fart under året; Stationsstaden växer fram, Tolvåkers förskola och byggnationen av tågstation i Furulund har påbörjats. Befolkningen ökar mer än förväntat.

– Vi har under många år byggt upp en stark ekonomi i kommunen, men vi har också fått känna på att det inte kommer av sig själv. Vi har aktivt fått jobba med delar av verksamheten för att kunna hålla oss inom givna ekonomiska ramar. Kommunens investeringsbehov är stora både avseende lokalbehov men också gällande ny infrastruktur. Vi tog höjd för flera projekt i budgeten men har även fått komplettera för mer plötsligt uppkomna behov. Men jag kan konstatera att kommunens ekonomi har varit i balans under hela mandatperioden och att vi har en stark ekonomisk ställning inför framtiden, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Mer information om det preliminära bokslutet

Måluppfyllelse

I bokslutet görs en uppföljning av de 16 politiska mål som varit styrande under mandatperioden (2015-2018). Nämnderna har arbetat med samtliga mål med målsättningen att de ska vara uppfyllda inom mandatperioden. Under denna mandatperiod har vi uppnått våra mål vad gäller näringslivsklimatet, skolan och den ekonomiska stabiliteten.

Inom grundskolan klättrar exempelvis Kävlinge kommun till sin bästa placering hittills, plats 19, i SKLs Öppna jämförelser. Vad som bidragit till denna placering är bland annat:

  • Högsta meritvärde hittills för årskurs 9.
  • Högsta andel någonsin vad gäller behörighet till yrkesprogram.
  • Högsta andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen.

Inom samtliga kriterier är skillnaden mellan pojkar och flickor liten.

– De goda resultaten inom grundskolan är mycket glädjande och ett tecken på att vi har bland de bästa skolorna i landet. En stor eloge riktas till lärare, skolledning och elever, säger Pia Almström.

Med framtiden i sikte

– Kävlinge vill bli Skånes bästa boendekommun. Vår kommun är attraktiv, vi ser att befolkning återigen ökar med över 1,5 procent, som är vår målsättning. 2016 påbörjades byggnationen i Stationsstaden, Kävlinges nya bostadsområde som på en 15-årsperiod förväntas ge 3 200 nya kommuninvånare. Stationsstaden tillsammans med kommunens andra byggplaner gör att befolkningsökningen förväntas fortsätta ligga högt, säger Pia Almström.

Under de kommande åren kommer gatubilden i Kävlinge att förändras. Stationsstaden kommer att växa fram med flera bostadshus, badhus och medborgarhus. I Furulund kommer tågstationen och öppnandet av Lommabanan stärka ortens utvecklingsmöjligheter. Kävlinge kommuns översiktplan kommer arbetas igenom och peka ut färdriktningen för hur kommunen ska fortsätta växa.

Vi står också inför en ökad digitalisering som blir ett viktigt sätt att möta ökande behov utan några större tillskott i kassan.

– Året som gått har präglats av förberedelser. Ny nämndorganisation, ny förvaltnings-organisation och valår kräver alla på sitt sätt mycket förarbete. Nu kan vi blicka tillbaka och se att det mesta är på plats inför 2019. Det har varit nyttigt att se över och förändra organisationen, men nu står vi redo för att gå över i skarpt läge, säger Pia Almström.

Uppdaterad 2019-02-20

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga