Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Studie kring Elevhälsans roll vid handläggning av barn som far illa

Skånes universitetssjukhus genomför en studie kring Elevhälsans roll vid handläggning av barn som far illa. I studien granskar man patientjournaler för barn som under 2015 varit aktuella för utredning på Barnahus Lund.

Syftet med studien är att kartlägga kontakten med Elevhälsan för barn som handläggs på Barnahus Lund. Man ser även på samarbetet mellan Elevhälsan och socialtjänsten kring dessa barn. Förhoppningen är att resultat från studien ska bidra till en ökad förståelse för hur Elevhälsan tidigt kan identifiera och hjälpa denna grupp av utsatta barn och unga.

Resultaten kommer att sammanfattas i ett manuskript för publikation i en vetenskaplig tidskrift.

Hur går studien till?

Studien utförs genom en granskning av patientjournaler. Ingen annan dokumentation än den som redan finns i barnets datajournal för Elevhälsa kommer att användas. Journalerna avidentifieras och kodas, så att det inte går att koppla specifik data till en enskild individ. Redovisning av resultat kommer endast att ske på gruppnivå, där ingen enskild individ går att urskilja.

Det finns inga kända risker med att delta i studien, som är godkänd av etikprövningsnämnden. Ett deltagande är frivilligt. Önskar man inte medverka, eller om man inte vill att ens minderåriga barn medverkar, kan man kontakta studieansvarig Louise Laurell (se nedan). Man behöver då inte ange någon anledning till varför man inte vill medverka.

Den som önskar mer information eller resultat av studien rekommenderas ta kontakt med studieansvarig:

Louise Laurell                                                                               
Barnöverläkare (studieansvarig)                                              
VO barn- och ungdomsmedicin                                               
Skånes Universitetssjukhus                                                      
046-17 80 28                 

 

Uppdaterad 2019-05-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga