Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

E-förslag ledde till tryggare station i Dösjebro

Perrongen vid Dösjebro station när solen är på väg upp.

Samtliga tågstationer i Kävlinge kommun är utrustade med övervakningskameror - en viktig del i att skapa trygghet vid stationerna och bistå polisens brottsutredningar.

Ett e-förslag från en invånare ledde till att övervakningskameror sattes upp vid Dösjebro station. Kameror som sedan dess har varit en viktig del i att skapa trygghet och bistå polisens brottsutredningar.

Så fungerar e-förslag:

Föreslå en idé till kommunens politiker genom att lämna in ett e-förslag.
E-förslaget läggs ut på webbplatsen där vem som helst kan stödja det genom att rösta. E-förslag med mer än 100 röster behandlas av berörd nämnd som tar ställning till om förslaget ska tas vidare.

Sedan 2017 sitter tio övervakningskameror placerade vid Dösjebro station för att fånga olika vinklar av stationsområdet. Kamerorna är ett resultat av ett e-förslag om att öka tryggheten vid stationen i Dösjebro.

– Nu har det gått några år och vi ser att det har blivit riktigt bra. Det är en del i förebyggande arbetet att skapa trygghet. Drabbade kan få hjälp om de blir utsatta, samtidigt som det förebygger brott genom att personer avstår att utföra ett brott om de är medvetna om att platsen är bevakad dygnet runt, säger Björn Andersson, säkerhetschef, Kävlinge kommun.

Värdefullt bevisvärde

Det vanligaste problemet vid kommunens tågstationer är så kallade tillgreppsbrott – att folk inte kan skilja på mitt och ditt – stölder av cyklar, mopeder och bensin.

– Vi har stor nytta av kamerorna. Kamerorna löser inte alla brott, men kamerabevakningen ger oss ett värdefullt bevisvärde både vid anmälningar från allmänheten och om vi själva vill undersöka något som har fångat vårt intresse. Det kan handla om att bekräfta en lokalisering av en misstänkt person, säger Michael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge kommun.

Skapa öppna ljusa platser

Björn och Mikael står vid en skylt om kameraövervakning.

Björn Andersson, säkerhetschef, och Michael Rydberg, kommunpolis.

Kommunen arbetar även trygghetsskapande genom att utforma öppna belysta ytor.

– Öde mörka gångstråk och platser med stora buskage upplevs hotfulla. Därför skapar vi ett öppet stationsområde där vi klipper ned buskage och ser till att belysningen fungerar, säger Björn Andersson.

Gynnar samarbetet

Kävlinge kommun och polisen samarbetar ständigt för att skapa en trygg och säker kommun. Kamerabevakningen är ett gott exempel där aktörerna har kontakt, ibland flera gånger i veckan, för att undersöka bildbevis eller observera något som är misstänksamt.

– Samarbetet är otroligt viktigt och fungerar bra. Det är del av vårt gemensamma medborgarlöfte för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där vi fokuserar till stor del på det som uppfattas som lokala problem för att öka medborgarnas upplevda trygghet, säger Michael Rydberg.

Trygghet med hjälp av kameraövervakning

Samtliga tågstationer i kommunen är utrustade med övervakningskameror:

  • Dösjebro station – 10 kameror
  • Kävlinge station – 17 kameror
  • Furulund station – 12 kameror

Bildmaterialet från kamerorna raderas efter 30 dagar. Reglerna är tydliga: bildmaterialet får endast hanteras av kommunens säkerhetsenhet och i samarbete med polisen. Kommunen ansvarar för områden i anslutning till stationer. Trafikverket ansvarar för perrong och spår.

Hur upplever du tryggheten vid Dösjebro station?

Margareta Ottmer Svensson, Dösjebro:
– Jag känner mig redan trygg i byn, och känner mig absolut trygg här vid stationen. Jag har pendlat i över 10 år och ser att fler saker har gjorts. Det skapar en känsla av trygghet och det känns bra att folk ser att det är övervakat.

Porträttbild av Margareta  på tågperrong.

Martin Stenson, Dösjebro:
– Jag kan inte se vad som skulle kunna utgöra ett hot för mig här, så ja jag känner mig trygg. Men jag hör däremot om cykelstölder och bilinbrott. Kamerorna inger en trygghet, men jag förstår att folk kan känna obehag för att vara övervakade. För mig är omtanke från omgivningen också värdefull för tryggheten, vilket jag upplever finns här.

Porträttbild av Martin  på tågperrong.

Andrea Kast, Västra Karaby:
– Jag har själv aldrig utsatts för något, men jag vet att det är en risk att ställa en cykel här. Jag utsätter mig inte för den risken. Annars tycker jag att tryggheten alltid har varit bra här. Förr var det mopedbränder och ofta stulna cyklar, men det hör jag inte lika mycket om längre.

Porträttbild av Andrea på tågperrong.

Daniel Granér, Dösjebro:
– Jag tycker att tryggheten är hyfsad. Jag går förbi här dagligen på hundpromenad, även sena kvällar. Jag är inte rädd för att bli skadad av någon annan. Men det förekommer cykel- och mopedstölder, vandalisering och nedskräpning. Det löser nog inte bara övervakningskameror, utan det krävs kanske fler sopkärl och en plats där ungdomar kan hänga för att få stopp på det.

Porträttbild av Daniel vid tågstationen.
Uppdaterad 2021-01-05

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga