Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förändringar vid nya tågstationen i Furulund

Den 12 december invigs Lommabanan och nya tågstationen i Furulund. Innan dess går vi in i slutspurten och fler förändringar kommer att ske i anslutning till stationsområdet; ny bilväg, två överfarter stängs och busslinje flyttas.

- Furulundsborna har säkerligen redan märkt av förändringarna runt stationsområdet. Nu väntar ändringar som påverkar trafiken och det kan ta ett tag innan man vant sig det nya. Men den största förändringar är att stationen öppnas i december. Furulund flyttas närmre Europa och storstädernas utbud och service ligger bara en kort resa bort, säger Niclas Jensen, projektchef i Kävlinge kommun.

Nedan kan du läsa om de kvarstående pusselbitarna innan Lommabanan öppnar för persontågstrafik och pågatågen stannar vid nya stationen i Furulund. Förändringar som görs i Furulund och i anslutning till stationsområdet ska öka trafiksäkerheten samt skapa ett bättre flöde genom att hänvisa trafiken till vägar som är mindre känsliga för trafik.

Karta över Furulund som visar att två överfarter kommer att stängas, en busslinje kommer att ändra rutt och en gata förlängs, samt att två gång- och cykeltunnlar har byggts vid järnvägen. a förändringar med anledning av den nya tågstationen.

Aktuella förändringar i Furulund med anledning av den nya tågstationen. Klicka på bilden för förstoring.

Stängning av två överfarter

För att öka trafiksäkerheten vid stationsområdet stängs två överfarter över järnvägen från och med den 20 juli:

  • Överfarten mellan Solrosgatan och Parkgatan
  • Överfarten längs Kungsgatan

Två gång- och cykeltunnlar har byggts under järnvägen; vid stationsområdet samt mellan Parkgatan och Bryggaregatan. Biltrafiken trafikeras om via Parkgatan och Husarvägen.

Förändring för busslinje 123

Busslinjen 123 (Kävlinge-Lund) har fått en ny rutt i Furulund. Bussen kommer istället gå via Husarvägen (se den nya sträckningen på kartan) och en busshållplats tillkommer. En ny busshållplats byggs även i anslutning till Furulunds station.

Förlängning av Parkgatan

Parkgatan förlängs med ny bilväg mot Stävie Nyboväg för att förenkla åtkomsten till och från stationen. Arbetet är färdigt i mitten på juli 2020.

Nytt mötesspår i Stävie

Det nya mötesspåret som byggs i Stävie, mellan Furulund och Flädie, möjliggör en ökad kapacitet på banan. För att det ska vara möjligt att bygga ett nytt mötesspår behöver Lommabanan vara stängd. Det innebär att alla godståg leds om och att PågatågenExpress alla avgångar på sträckan ställs in under perioden 4 maj till 23 augusti. Trots avstängningen är det viktigt att komma ihåg att arbetståg och andra arbetsfordon fortsatt kommer att färdas på spåren.

Andra delar på gång

Stationsområdets utformning

Kommunen arbetar just nu med planeringen av de kringliggande ytorna runt stationen med fokus på att skapa en trygg och trevlig miljö. Olika möjligheter med växtligheten och gröna ytorna undersöks, och området granskas även för att bli så trafiksäkert som möjligt.

Bullerskydd längs järnvägen

Frågan om bullerskydd längst järnvägen i Furulund har varit ett omdiskuterat ämne sedan beslutet togs om att införa persontågtrafik på Lommabanan. Kävlinge kommun och Trafikverket är inte överens om omfattningen av bullerdämpande åtgärder. Trafikverket ska enligt dom från Mark- och miljödomstolen redovisa en åtgärdsplan på vilka åtgärder som behöver tas samt effekten och kostnader av dem.

Invigning och trafikstart

Den 12 december invigs Lommabanan och stationen i Furulund med pompa och stått – håll utkik efter mer information om invigningen när det närmar sig. Från och med den 13 december 2020 reser du enkelt, säkert och klimatsmart från Furulund.

Uppdaterad 2020-06-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga