Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Högsta betyg till Annelundsskolan

Bild på Annelundsskolan

Annelundsskolan i Kävlinge får toppbetyg i Skolinspektionens senaste regelbundna kvalitetsgranskning, som genomfördes i våras.

– I en mycket ansträngd tid har vi visat att vi kan leverera en utbildning av mycket hög kvalitet och det är vi naturligtvis väldigt stolta över, säger rektor Charlotta Lilius.

Skolinspektionen granskar alla landets skolor med jämna mellanrum. I år var det Annelundsskolans tur att sättas under lupp. För en noggrann granskning är det sannerligen. Den inleds med att skolan förser Skolinspektionen med skriftlig dokumentation på hur man arbetar inom specifika områden. Därefter görs ett två dagar långt besök där Skolinspektionen observerar lektioner och raster samt intervjuar elever, lärare, rektor och elevhälsa.

– Vi är en liten skola så nästan alla lärare fick besök av Skolinspektionen. Det gör att det blir en väldigt ärlig bild av skolan, berättar Charlotta.

Vid besöket vittnade Skolinspektionen om stor samstämmighet i den bild som gavs av skolan av såväl vuxna som barn.

Att mäta och att följa upp resultat är dock inget nytt, varken för Charlotta Lilius eller för övriga rektorer inom Kävlinge kommuns grundskolor.

– Vi arbetar på liknande sätt inom hela rektorsgruppen – vi är vana vid att följa upp vårt arbete. Arbetssättet är väl förankrat i kommunen och andra skolor som blivit granskade har fått liknande resultat inom detta område.

Just nu har Annelundsskolan extra stort fokus på att anpassa undervisningen till de olika förutsättningar som skolans elever har.

– Vi har en ganska skiftande elevgrupp, där vissa elever har stora utmaningar medan andra har mycket goda förutsättningar både socialt och kunskapsmässigt. Det är ett viktigt arbete att utveckla dessa elever, där vi tillsammans med vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att eleven ska lyckas, slår Charlotta fast.

Att skapa en trygg miljö och god studiero är något personalen på Annelundsskolan har arbetat länge med. Ett exempel är vikten av att vara tydlig med vad som är ett acceptabelt beteende och att skolan tar tag i situationer som uppstår med en gång. I detta arbete får pedagogerna god hjälp.

– Vi har ett fantastiskt elevhälsoteam på skolan! De är engagerade och har de pusselbitar som vi behöver.

Charlotta lyfter även övriga medarbetares engagemang som en av de viktigaste faktorerna till det fina resultatet vid granskningen. På Annelundsskolan är miljön öppen och hjälpsam och personalgruppen arbetar mot samma mål.

– Vi som arbetar här tycker om utmaningar. Det här är en skola som vill utveckla sig. Och det är en förutsättning – för utvecklingsarbetet blir via aldrig färdiga med, ler Charlotta.


Skolinspektionsens kvalitetsgranskning

Skolinspektionen kvalitetsgranskning belyser hur väl skolan klarar av att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Granskningen görs inom fyra områden:

  1. Rektors ledarskap - i vilken utsträckning leder och styr rektorn skolans utveckling?
  2. Undervisningen - i vilken utsträckning får eleverna en undervisning som främjar deras möjlighet att nå läroplanens mål?
  3. Trygghet och studiero - i vilken utsträckning finns trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete?
  4. Bedömning och betygsättning - i vilken utsträckning ges lärarna förutsättningar att säkerställa likvärdighet?

Vid granskningen bedöms skolorna på en tregradig skala – uppfyller skolan kvalitetskriterierna i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning? Annelundsskolan bedömdes uppfylla kvalitetskriterierna i hög utsträckning i all de områden som granskades.

Läs hela Skolinspektionens rapport härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2020-05-22

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga