Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hyreslägenheter i Lödde Folkets park

Visionsbild över Lödde Folkets park av Wingårdh Arkitektkontor.

Visionsbild över Lödde Folkets park av Wingårdh Arkitektkontor.

Kommunstyrelsen har utsett en vinnare i den markanvisningstävling för Lödde Folkets park som utlystes i vintras. Det vinnande förslaget har en vision om att skapa ett grönt hjärta i Löddeköpinge, där såväl Folkets hus som parkens alla träd bevaras.

Er-Ho Fastigheter och Wingårdh Arkitektkontors förslag för utvecklingen av Lödde Folkets park har utsetts till vinnare i den markanvisningstävling som utlystes i vintras. Förslaget innebär 63 nya hyreslägenheter i centrala Löddeköpinge, från mindre enrummare till radhus i två våningar.

– Att det föreslås både flerbostadshus och radhus, som kan passa olika människor, är bra. Vi ser det också som positivt att vi får fler hyresrätter, eftersom det ökar variationen av upplåtelseformer i Löddeköpinge, säger Therese Andersson, strategisk planeringschef på Kävlinge kommun.

Byggnadernas placering i förslaget skapar stort utrymme för parken och anpassningar har gjorts till omgivningen. Husen är högre i norr för att stärka gaturummet och lägre i öst mot befintlig bebyggelse.

– Förslaget innehåller intressant utformning av parkmiljön, med befintliga träd och olika mötesplatser, berättar Therese Andersson.

Er-Ho och Wingårdh tänker sig slingrande gångvägar som ramar in dammar, aktivitetsytor och gräsmattor. Folkets hus ska bevaras och i största möjliga utsträckning återställas till ursprungligt skick, för att sedan kunna fyllas med publika verksamheter som kan komma alla Löddebor till del.

– Det finns en stor efterfrågan på fler bostäder i Löddeköpinge centrum och det vinnande förslaget har verkligen lyckats knyta samman gammalt och nytt. De har skapat rum för attraktiva bostäder samtidigt som de bevarar en stor del av parken och gör den till en fin mötesplats för alla Löddebor, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

”Hela Löddes gröna hjärta” – presentation av det vinnande förslagetPDF

Flygvy över området

Förslaget är att bygga hyresbostäder i tre huskroppar i varierande höjd. Byggnaderna får levande fasader med rött tegel som bas, där inspirationen har hämtats från Folkets hus. Illustration: Wingårdh Arkitektkontor

Skiss över området med stor parkyta.

För att skapa en välkomnande utemiljö för alla Löddebor har stor omsorg lagts på mötet mellan de tillkommande bostäderna och den publika parken. Växtlighet tillvaratas och parken kompletteras med nya funktioner och aktiviteter. Illustration: Wingårdh Arkitektkontor

Uppdaterad 2020-06-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga