Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Insatser för att underlätta för företagen i Kävlinge kommun

Kustvägen mot en strålande sol på en klarblå himmel.

Det råder osäkerhet och oro kring hur coronapandemin kommer att påverka näringslivet. Nu sätter Kävlinge kommun in flera insatser för att stötta och underlätta för våra lokala företagare ekonomiskt.

Det är viktigt för kommunen att värna om det lokala näringslivet som är grunden till att skapa jobb, lokal tillväxt och hållbar samhällsutveckling.

- Vi ser ett akut försvårat ekonomiskt läge för små och medelstora företag på grund av minskad orderingång, avbokningar, inställda event, tillbakadragna uppdrag, ja listan kan göras lång. I dagsläget vet vi inte än hur följderna av coronapandemin kommer påverka våra företagare, men de befinner sig i en orolig och osäker situation. Därför sätter vi in flera insatser för att underlätta de små företagens betalningsförmåga på kort sikt. Vi ger företagaren möjlighet till anstånd för kostnader för kommunala avgifter under denna oroliga tid för att öka deras chanser till överlevnad, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Kävlinge kommun har beslutat om följande insatser:

 • Senarelägger planerade debiteringar av årliga kontrollavgifter avseende livsmedel till efter sommaren, istället för debitering i mars.
 • Snabbare hantering av serverings- och alkoholtillstånd.
 • Skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga för att istället kunna prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Kortar ned betaltiden till kommunens leverantörer så långt det är möjligt, för att på så sätt bidra till att stärka de små företagens likviditet. Kommunen kommer medge tio dagars betalningstid för småföretag.

 • Ingen avgift för uteserveringar och torghandel under år 2020.
 • I samverkan med Kävlinge Furulund Samverkan (KFS) och Handelsplats Center Syd (HPCS) erbjuder näringslivsenheten råd och stödsamtal på EC Kävlinge och Handelsplatskontoret i Löddeköpinge till våra lokala företagare.
 • Dialog pågår med Sysav avseende avgift för sophantering till näringsidkare.
 • KKB Fastigheter AB erbjuder lokalhyresgäster att förskottsbetalning av hyran kan ske månadsvis istället för kvartalsvis, de är öppna för temporära hyresrabatter och kortar ned betaltiden till bolagets leverantörer för att stärka de lokala företagens likviditet.

Insatser för företag/organisationer som begär anstånd:

 • Möjlighet att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp samt tillstånd och tillsyn med max 90 dagar, utan extra avgifter eller dröjsmålsränta.
  Denna insats gäller för debiteringar från och med mars månad. Fordringar som uppstått innan mars månad regleras inte av denna insats. För att begära anstånd mejla till fakturasupport@kavlinge.se. Ange organisationsnummer, företagsnamn och fakturanummer på den faktura det gäller.
 • Vi tar upp en dialog om pågående lov- tillstånds- och tillsynsärenden för att eventuell pausa eller avbryta ärenden.

Hur bedömer företagen i Kävlinge kommun påverkan av coronapanedmin?

För att snabbt få en uppfattning om hur företagare bedömer hur de påverkas av pandemin skickades en digital enkät till företagen i kommunens företagsregister som har anmält sin e-postadress, cirka 1000 företag. Under 48 timmar inkom 260 svar. Ca 60% uppger att man är berörd redan idag och över 80% menar att ekonomin i verksamheten kommer bli berörd.

Kommunen går just nu igenom alla inkomna svar på vad företagen behöver hjälp med. Detta för att ta reda på om kommunen kan göra ytterligare åtgärder för att underlätta för näringslivet.

Uppdaterad 2020-03-20

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga