Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kävlinge kommun häver avtalet med Taxi Trelleborg

Kävlinge kommun har idag, måndag, med omedelbar verkan hävt det upphandlade avtalet med Taxi Trelleborg AB. Anledningen till hävningen är att Taxi Trelleborg brutit mot sina förpliktelser enligt avtalet.

Taxi Trelleborg tillhandahåller för Kävlinge kommuns räkning färdtjänst, skolresor med taxi samt mattransporter. För att utföra dessa tjänster krävs taxitrafiktillstånd utfärdat av Transportstyrelsen. Taxi Trelleborgs körningar för Kävlinge kommun har utförts av underleverantörer med taxitrafiktillstånd.

Flera av underleverantörerna har fått sina taxitrafiktillstånd återkallade av Transportstyrelsen. Taxi Trelleborg har bytt ut underleverantörer allt eftersom deras tillstånd har återkallats. Omsättningen på underleverantörer visar på systematiska oegentligheter avseende lagreglerade tillstånd i verksamheten. Kävlinge kommun har därför beslutat att häva avtalet.

– Vi har ett beställaransvar, vilket gör det straffbart att beställa transporttjänster av ett företag om vi känner till att taxitrafiktillstånd saknas. De indragna tillstånden och de systematiska oegentligheterna gjorde att vi såg oss tvungna att häva avtalet med Taxi Trelleborg, förklarar Mikael Persson, kommundirektör i Kävlinge kommun.

Det senaste tillståndet som drogs in var för underleverantören Söderslätts Taxi AB, som i Transportstyrelsens beslut även fick särskild kritik riktad mot sig. Kritiken avser bland annat stark misstanke om skenaktieöverlåtelser, bulvanverksamhet samt utlåning av tillstånd.

– Som kommun kan vi inte medverka i oegentligheter och olaglig verksamhet. Vi har haft företaget under uppsikt och det vi nu sett är en eskalering av oroväckande information, säger Mikael Persson.

Såväl mattransporter som skoltaxiresor och färdtjänst har av förarna skötts på ett bra sätt. Kävlinge kommun har under en längre tid haft en nära dialog med Taxi Trelleborg för att säkerställa att servicen gentemot kommuninvånare har varit god.

– Den verksamhet som företaget har bedrivit har vi ingenting att anmärka på. Tvärtom har detta fungerat mycket bra och vi beklagar därför att vi ser oss tvungna att häva avtalet. Högsta prioritet för oss nu är att se till att kommuninvånarna inte påverkas av detta utan får den service de har rätt till utan avbrott, förklarar Mikael Persson.

Boka färdtjänst på nytt!

Alla färdtjänstresor måste bokas på nytt hos Taxi Kävlinge, som tillfälligt kommer att sköta färdtjänsten. Även de resor som redan är schemalagda till arbete, dagverksamhet och daglig verksamhet måste bokas.

Kontakta Taxi Kävlinge på telefon 046-71 02 68.


Skolresor och färdtjänst med Taxi Kävlinge

Taxi Kävlinge och deras samarbetspartners kommer från och med tisdagen den 6 oktober att tillfälligt ta över resor och transporter som tidigare utfördes av Taxi Trelleborg. En ny upphandling kommer inom kort att påbörjas.

Till dig som har bokat färdtjänst:
Kävlinge kommun har ingen information om redan gjorda färdtjänstbokningar. Vi ber därför alla som har bokat färdtjänstresor att kontakta Taxi Kävlinge på telefon 046-71 02 68 för att förnya bokningen.

Till dig som resor med färdtjänst till arbetet, dagverksamhet eller daglig verksamhet:
Du måste boka dina resor på nytt hos Taxi Kävlinge, även de resor som redan var bokade hos Taxi Trelleborg. Kontakta Taxi Kävlinge på telefon 046-71 02 68. Inga körningar kommer att kunna göras innan du har bokat resorna på nytt.

Till dig som är vårdnadshavare till barn med skolskjuts via taxi:
Skolskjutsresorna med taxi fortgår som vanligt, men utförs från och med tisdagen den 6 oktober av Taxi Kävlinge eller någon av deras samarbetspartners. Barnet hämtas vid den upphämtningsplats som anges på beslutet om skolskjuts. Vänligen ring 046-71 02 68 om du behöver avboka en resa eller om du har frågor kring tider eller rutt.

Mer information och svar på vanliga frågor finns på kavlinge.se/taxiresor

Uppdaterad 2020-10-05

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga