Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kävlinge kommun på topp fem i Skåne i Öppna Jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019

Trygghetsvandring i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun fortsätter att vara en av Sveriges tryggaste och säkraste kommuner, med en 21:e-plats i Sveriges kommuner och regioners årliga mätning där man jämför brotts- och incidentstatistik i Sveriges alla 290 kommuner.

Kävlinge kommun har sedan starten placerat sig mycket bra i Sveriges kommuner och regioners mätning av trygghet och säkerhet. Även år 2019 hamnar Kävlinge kommun i topp med plats 21 av 290 kommuner, vilket är en förbättring med tre placeringar sedan 2018. Sett till Skåneregionen är Kävlinge den femte mest trygga och säkra kommunen.

– Det är glädjande att se att Kävlinge är en av de tryggaste kommunerna i Sverige och att vi snuddar vid vår egen målsättning att tillhöra topp 20 av Sveriges 290 kommuner, säger Björn Andersson, säkerhetschef i Kävlinge kommun.

Kävlinge kommun har ett särskilt bra värde för indikatorn Antal sjukhusvårdade per 1000 invånare. Även i övrigt presterar Kävlinge kommun bra.

Den indikator där Kävlinge kommun presterar sämst är Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, där Kävlinge inte tillhör de 25 % av Sveriges kommuner med bäst resultat. Här finns det rum för förbättringar och kommunen arbetar förebyggande för att öka tryggheten och säkerheten ytterligare.

– För att fånga upp tidiga problem har vi olika samverkansforum, där vi analyserar vilka problemställningar som finns för ögonblicket eller som riskerar att växa i närtid, förklarar Björn Andersson.

Årets tema i undersökningen, Brott och brottsförebyggande arbete, fokuserar på hur brottsligheten drabbar kommuninvånarna. Här presterar Kävlinge kommun mycket bra. Våra invånare känner sig generellt trygga och blåljusverksamheten har en relativt kort responstid, vilket är positivt.

– Vi har i Kävlinge kommun ett väldigt gott samarbete med polisen och även med andra aktörer, såsom nattvandrare och företagare. Det är glädjande att se att vårt gemensamma arbete ger resultat, säger Björn Andersson.

Om Öppna Jämförelser – Trygghet och säkerhet

Sedan 2008 har Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jämfört Sveriges kommuner utifrån fyra olika indikatorer som berör trygghet och säkerhet. De fyra indikatorerna vägs sedan samman till ett totalvärde, som ger kommunen dess slutplacering.

Utöver dessa fyra indikatorer lyfts dessutom ett unikt tema varje år, som kompletterar indikatorerna med någonting aktuellt inom trygghets- och säkerhetsområdet.

De fyra återkommande indikatorerna är:

  • Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1000 invånare
  • Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare
  • Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare
  • Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare

På plats nummer ett i årets Öppna jämförelser hamnar Hammarö kommun. Bäst i Skåne är Lomma kommun med plats nummer fyra.

Den statistik som används för att bedöma kommunerna hämtas från bland annat MSB, Brottsförebyggande rådet, Statistiska centralbyrån och SOS Alarm.

Uppdaterad 2020-02-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga