Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kävlinge kommuns skolor och förskolor tilldelas Guldtrappan 2020

Elever i lågstadiet sitter med varsin ipad. En lärare hjälper en elev.

Kävlinge kommun tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020 för vårt digitaliseringsarbete inom skola och förskola. - Det är främst fyra delar som gör att vi har kommit dit vi står idag; ledarskap, utveckling av en ”delakultur” och lärande, strategi och erfarenheter samt vårt mod att driva långsiktig skolutveckling, säger Barbro Börjesson, sektorchef för sektor Utbildning.

Kävlinge kommuns prisas för sitt digitaliseringsarbete inom skola och förskola. Kommunen tilldelas Guldtrappan 2020 - en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid.

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan. Kävlinge kommun är en av nio kandidater som nu tilldelas Guldtrappan 2020.

Juryns motivering:

”Kävlinge kommun arbetar föredömligt långsiktigt med digitaliseringen, för synbara resultat i klassrummen och likvärdig digital kompetens för elever och personal, med tydlig ansvarsfördelning och ledorden kunskap, erfarenhet och ledarskap. I grundskolan har alla elever varsin digitala enhet och förskolan strävar efter 1 till 5, med säkerställd kompetensutveckling för ledning och pedagoger, god tillgång till digitala lärresurser, genom kommunlicenser och skolors egen komplettering och med stöd av utbyggd support på skolorna och prisbelönt skolbiblioteksverksamhet. Den framgångsrika digitaliseringen utvärderas systematiskt.”

- Det är fantastiskt roligt att se hur ett modigt beslut kring att starta kommunens digitala resa för många år sedan gett fina resultat. Vi var också framsynta att se att det krävdes stora satsningar på kompetensutveckling och förnyade arbetssätt för att digitaliseringen skulle ge effekter för att alla elever skall nå sina kunskapsmål. Men det är även viktigt att poängtera att alla typer av sätt att lära är bra. Vikten ligger i att kunna definiera sina mål och syften för användningen av olika digitala lösningar. Detta för att kunna möta framtidens barn och elever och erbjuda undervisning av hög kvalitet, säger Camilla Mårtensen, ordförande i Utbildningsnämnden.

Läs om kommunens digitaliseringsresa inom skola och förskola, och se filmen där fem av våra skolledare berättar om hur Kävlinge kommun har tagits sig dit vi är i daglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Guldtrappans sju bedömningskriterier

  1. Vision, strategi och planer för digital skolutveckling, förankrad i verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument
  2. Strategiskt ledarskap på alla nivåer som utvecklar den pedagogiska verksamheten och ökar måluppfyllelsen
  3. Infrastruktur (nät, system, plattformar, digitala enheter) som ger ett stabilt stöd till varierade och flexibla arbetssätt samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten
  4. Tillgång till anpassningsbara och ändamålsenliga digitala lärresurser, liksom strukturer för egenproducerade och öppna resurser samt tillgång till skolbibliotek
  5. Likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att använda digitala verktyg och att utveckla sin digitala kompetens.
  6. Strukturerat digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer
  7. Strukturerad och kontinuerlig utveckling av pedagogers digitala kompetens, inte minst genom pedagogiskt erfarenhetsutbyte och andra kollegiala former.

Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Friskolornas Riksförbund, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Infomentor, Itslearning, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs om Guldtrappan 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2020-06-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga