Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kävlinge kommun vill etablera en familjecentral

Litet barn bygger med lego. Mamma och bebis syns i bakgrunden.

Kävlinge kommun vill statsa på en familjecentral i Kävlinge tätort för att, genom samverkan med kommunala och regionala verksamheter, kunna erbjuda ännu bättre stöd och service för barnfamiljer. Nästa steg är påbörja dialog och komma överens med Region Skåne om att etablera en familjecentral.

Kävlinge kommun vill etablera en familjecentral där flera verksamheter för barnfamiljer samlas under samma tak. Ett tvärprofessionellt familjestöd främjar god hälsa hos barn och föräldrar. Nästa steg är att påbörja dialog och komma överens med Region Skåne om satsningen.

Kävlinge kommun vill satsa på en familjecentral – ett samlat stöd för familjer som väntar barn och föräldrar med barn i förskolan. Kommunstyrelsens har beslutat att teckna en avsiktsförklaring med Region Skåne som innebär att båda parter ska komma överens om att etablera en familjecentral i Kävlinge kommun.

En familjecentral vilar på fyra ben; öppen förskola, barnmorskemottagning, barnhälsovård samt socialtjänst. Kommunen ansvarar för socialtjänstens socialrådgivning och öppen förskola. Regionen ansvarar för barnmorskemottagning och barnhälsovård.

- Att samla viktiga funktioner som vänder sig till samma målgrupp under samma tak innebär en mycket hög grad av samverkan. Genom att erbjuda ett tvärprofessionellt familjestöd som arbetar tillsammans kring barnfamiljen kommer vi på ett ännu bättre sätt kunna ge våra invånare god service och hjälp. Vi ser att detta är en satsning som kan bidra till att jämna ut hälsoklyftor bland barnfamiljer och därmed utgöra en viktig och strategisk del i det regionala och lokala folkhälsoarbetet, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Satsningen på en familjecentral innebär en ökad kostnad för lokaler och en samordnartjänst. Men investeringar i en familjecentral beräknas på sikt däremot ge samhällsekonomiska vinster, vilket erfaras i fler kommuner och regioner som redan idag arbetar med familjecentral.

En familjecentral i Kävlinge tätort

En utredning visar att det finns goda förutsättningar i form av intresse och vilja samt lämpliga lokalmöjligheter för etablering av en familjecentral. Utifrån kartlagd behovsbild kommer familjecentralen placeras i Kävlinge tätort. Kommunens nuvarande öppna förskoleverksamhet blir en del av familjecentralen, och därmed kommer inte öppna förskolan i Löddeköpinge återöppnas. Öppna förskolan i Löddeköpinge stängdes hösten år 2018 på grund av vattenläckage i dåvarande lokaler.

När i tiden en familjecentral kan öppnas i Kävlinge kommun är svårt att beräkna, det kan ta upp till ett par år. Första ska avsiktsförklaringen med Region Skåne tecknas och sedan ska lokalmöjligheter ses över i Kävlinge tätort. Fram till dess fortsätter öppna förskolan och socialtjänstens förbyggande arbete att bedrivs som idag.

Familjecentral för god hälsa hos barn och föräldrar

En familjecentral har ett helhetsperspektiv på familjen med fokus på barnens livssituation ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv och ska främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

  • erbjuda lättillgängligt stöd
  • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • utveckla ett gott bemötande och erbjuda god service
  • vara en arena för integration och samhällsinformation.
Uppdaterad 2020-05-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga