Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige genomförs efter unik överenskommelse

Kommunfullmäktiges planerade sammanträde den 30 mars kommer att genomföras efter unik överenskommelse mellan partierna. Syftet med överenskommelsen är att minska risken för smittspridning, med anledning av coronavirus (Covid-19).

Kommunfullmäktige har ett planerat sammanträde den 30 mars klockan 19:00. Då ska bland annat bokslutet för 2019 godkännas. Detta måste enligt kommunallagen ske senast den 15 april året efter redovisningsåret.

I syfte att kunna genomföra fullmäktigemötet med reducerad risk för smittspridning har ledamöter och ersättare kommit överens om att, för detta möte, bara delta i den omfattning att beslutsförhet uppnås, det vill säga 25 ledamöter. Icke tjänstgörande ersättare har kommit överens om att inte närvara.

På detta sätt kan kommunfullmäktige fatta beslut om bokslutet 2019 inom lagstadgad tid men med en väsentlig reducering av smittriskerna. Det lägre antalet ledamöter möjliggör dessutom en mer utspridd placering i fullmäktigesalen.

Antalet ärenden i övrigt på föredragningslistan kommer att reduceras. Bland annat kommer besvarande av motioner att få vänta till kommande möte. Dock tillkommer ett ärende som framöver möjliggör mötesdeltagande på distans om så skulle erfordras.

Mötet är offentligt men vi ber eventuella besökare att beakta risk för spridning av smitta samt att visa hänsyn och inte närvara vid sjukdom.

Uppdaterad 2020-03-20

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga