Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lämna synpunkter på tre detaljplaner

Flygvy Lödde Centrum

Visionsbild över Lödde Centrum. En av tre detaljplanerna som du just nu kan lämna synpunkter på.

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på tre detaljplaner i Kävlinge kommun; Lödde Centrum, Lödde Öst och Norra stationen. Den 30 juni kan du dessutom delta på digitalt informationsmöte om Lödde Centrum.

Följande tre detaljplaner är just nu under arbete:

Löddeköpinge 77:2 (Lödde centrum)

Samråd 15 juni - 14 augusti 2020, detaljplan för Löddeköpinge 77:2 m.fl. (Lödde Centrum)

Planområdet är beläget i Löddeköpinge centrum och gränsar i norr mot Nyvångsskolan och befintliga flerbostadshus, i öster mot Folkets park, i söder mot Barsebäcksvägen och i väster mot flerbostadshus och småhus.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiskt parkeringsgarage samt nya gator inom planområdet. Detaljplanen ersätter ett antal gällande detaljplaner i området och är tänkt att omvandla den befintliga centrumanläggningen till fyra stadskvarter med allmänna gator. Därutöver föreslås ett mindre kvarter för bostäder och centrumfunktioner norr om Centrumvägen.

Digitalt informationsmöte om Löddeköpinge 77:2 m.fl. (Lödde Centrum)

På grund av rådande situation och risk för smittspridning hålls ett digitalt informationsmöte tisdagen den 30 juni 2020, klockan 18. För att delta behöver du tillgång till internetuppkoppling via en telefon, läsplatta eller dator. Under mötets gång kan du ställa frågor direkt i chatten.

Klicka här för att delta på det digitala informationsmöte om Lödde Centrum den 30 juni, klockan 18.länk till annan webbplats

Löddeköpinge 97:1 (Lödde öster)

Granskning 15 juni - 16 augusti 2020, detaljplan för Löddeköpinge 97:1 (Lödde Öster)

Planområdet är beläget cirka 1,8 kilometer öster om Löddeköpinge centrum. Området gränsar i väster mot småhusbebyggelse, i söder mot Högs bygväg och i övrigt mot jordbruksmark.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, skola, förskola och idrottshall samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering, återvinningsstationer och pumpstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 250 friliggande eller sammankopplade småhus i en till tre våningar och 200 lägenheter i flerbostadshus i två till fem våningar.

Exporten 15 m.fl. (Norra station)

Granskning 15 juni - 14 augusti 2020, detaljplan för Exporten 15 m.fl.

Planområdet är beläget i centrala Kävlinge, inom utbyggnadsområdet Stationsstaden, öster om järnvägen och strax norr om Östra Stationstorget.

Planförslaget innebär att lämpligheten prövas för utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner som en del av utvecklingen av Stationsstaden i centrala Kävlinge. Planförslaget innehåller även en ny gata som kommer leda fram till en framtida pendlarparkering. Föreslagen bebyggelse utgörs av ett bostadskvarter med cirka 110 lägenheter i 3-7 våningar med möjlighet till centrumverksamhet i delar av kvarteret. Föreslagen omfattning är cirka 10 000 m2 bruttoarea.

Här hittar du alltid aktuella detaljplaner som är under arbete i Kävlinge kommun, samt hur du går tillväga för att lämna synpunkter.

Uppdaterad 2020-06-26

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga