Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nöjda medborgare i Kävlinge kommun

Statistiska Centralbyråns senaste medborgarundersökning visar på nöjda medborgare i Kävlinge kommun. Högst betyg i Nöjd-Medborgar-Index får räddningstjänsten, vatten och avlopp, förskolan och skolan.

- Medborgarnas upplevelse av hur det är att bo och leva i Kävlinge kommun är värdefull information för oss, och vi tar fasta på det i vårt arbete, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). Av cirka 1200 tillfrågade Kävlingebor har 46 procent svarat på enkäten. Kävlinge kommun medverkar årligen och undersökningen är ett av flera verktyg för att få en bild av hur Kävlingeborna ser på sin kommun.

- Det finns många sätt att vara med och påverka i vår kommun. Vi har exempelvis medborgardialoger, som arrangeras med jämna mellanrum. Jag vill också slå ett slag för e-förslag, där man via vår hemsida kan lämna idéer till oss politiker, säger Pia Almström.

I medborgarundersökningen får invånarna tycka till om Kävlinge kommun och dess verksamheter. Invånarna betygsätter följande tre områden:

  1. Kommunen/regionen som en plats att bo och leva på
  2. Kommunens verksamhet
  3. Det inflytande invånarna har på verksamheterna

Medborgarundersökning är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning. Med detta menas att de tillfrågade svarar utifrån sin uppfattning om de kommunala tjänsterna, även då den som svarar inte har egenupplevd erfarenhet av att nyttja tjänsten.

Nöjd-Region-Index

Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur invånarna upplever Kävlinge kommun som en plats att leva och bo på. Kävlinge fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 66 av 100, att jämföra med medelbetyget 59 för de kommuner som medverkar i undersökningen.

Högst betyg fick Kävlinge inom områdena utbildningsmöjligheter, andelen som rekommenderar kommunen till andra och arbetsmöjligheter. Lägst betyg fick Kävlinge kommun för områdena fritidsmöjligheter och trygghet.

Samtliga resultat inom detta område ligger över gränsen för nöjda medborgare och över genomsnittet för riket.

Stapeldiagram som visar Nöjd-region-index.

Nöjd-Medborgar-Index

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar vad invånarna tycker om Kävlinge kommuns verksamheter. Kävlinge kommun fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 60 av 100, att jämföra med medelbetyget 53 för de kommuner som medverkar i undersökningen.

Högst betyg fick Kävlinge kommun för verksamheterna räddningstjänsten, vatten och avlopp samt förskolan och grundskolan. Lägst betyg fick verksamheterna stöd för utsatta personer, äldreomsorg och miljöarbete, där vi inte riktigt uppnår gränsen för nöjda medborgare.

Stapeldiagram som visar Nöjd-medborgar-index.

Nöjd-Inflytande-Index

Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur invånarna uppfattar sitt inflytande över Kävlinge kommuns verksamheter. Kävlinge fick i 2019 års undersökning helhetsbetyget 47 av 100, att jämföra med medelbetyget 39 för de kommuner som medverkar i undersökningen.

Högst betyg fick Kävlinge kommun för information. Lägst betyg fick möjligheten till påverkan. Inga betygsindex inom detta område når nivån nöjda medborgare.

Stapeldiagram som visar Nöjd-inflytande-index.

Om undersökningen

Betygsindex kan ligga mellan 0 och 100

  • Under 40 betraktas som ”inte godkänd”
  • Över 55 betraktas som ”nöjd”
  • Över 75 betraktas som ”mycket nöjd”

Här hittar du rapport för det övergripande resultatetPDF

På SCB:s webb hittar du dessutom all data.

Uppdaterad 2020-01-30

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga