Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Polisens och Kävlinge kommuns löften för ett tryggare samhälle

Avtalet om medborgarlöften med kommunen och polisens loggor samt en penna.

Genom medborgarlöften genomför Kävlinge kommun och Polisen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet.

Polisen och Kävlinge kommun har tillsammans tagit fram nya medborgarlöften för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen under 2020.

Sedan fler år tillbaka tar Polisen och Kävlinge kommun tillsammans fram medborgarlöften för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom att engagera och involvera både medborgare och lokalsamhällets aktörer. Arbetet fokuserar till stor del på det som medborgarna uppfattar som lokala problem.

Det här ska vi göra

Polisen och Kävlinge kommun kommer under 2020 att genomföra följande aktiviteter:

  • Minst 3 nya informationstillfällen om grannsamverkan ska anordnas. Även redan befintliga grupper ska erbjudas information.
  • Synlighet och närvaro på strategiska platser och tider. Här ingår även närvaro vid Sillamarknaden i Barsebäck och Vårmarknaden i Kävlinge.
  • Utveckla vår samverkan med andra aktörer i det brottsförebyggande arbetet.
  • Minst två besök per månad på kommunens fritidsgårdar och skolor för samtal med ungdomar och personal.

Medborgarlöftena har tagits fram utifrån information från medarbetare i lokalpolisområdet och kommunen, resultatet av Polisens trygghetsmätning år 2019, och genom medborgardialoger som genomförts under året där du som medborgare haft möjlighet att framföra dina synpunkter. Läs mer om medborgarlöftena och vad som ligger till grund för demPDF.

Det här ska vi uppnå

Det övergripande målet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och komma närmare medborgarna. Detta ska uppnås genom:

  • Att den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.
  • Att bostadsinbrotten ska fortsätta att minska.
  • Att antalet grannsamverkansområden ska öka.
  • Att användningen av märk-DNA ska öka.
  • Att vår synlighet och närvaro på platser och tider som medborgarna upplever som otrygga ska öka.
  • Att förebygga en brottslig utveckling hos ungdomar.

Polisen och Kävlinge kommun kommer också att fortsätta samverka för att öka tryggheten i trafikmiljön och minska antalet skadegörelsebrott. Även samverkan kring åtgärder kring narkotikahantering kommer att genomföras, dess anges däremot inte som åtgärder i medborgarlöftena.

Följ hur det går!

Medborgarlöftena kommer att följas upp halvårsvis, och redovisas på både Polisens och kommunens webbplatser och i sociala medier. Uppföljningarna kommer att fokusera på genomförande och kvalitetssäkring och görs i samverkan mellan Polisen och Kävlinge kommun.

Gemensamma löften för ett tryggare samhälle

Kävlinge kommun och Polisen arbete ständigt med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott. Genom medborgarlöften genomför kommunen och Polisen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet.

Uppdaterad 2020-01-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga