Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Revisionsrapport om taxiskolskjutsar klar

Kävlinge kommuns upphandling av entreprenör av taxitjänster för skolskjuts, specialskjuts, mattransport och färdtjänst har varit föremål för flera granskningar. Upphandlingen i sig överklagades. Förvaltningsrätten ansåg att LOU följts. Konkurrensverket har sagt sitt och nu har kommunrevisionen låtit granska skolskjuts och specialskjutsverksamheten.

De rättsliga instanserna har noterat att det förekommit mindre felaktigheter, men ingen av det slag att det juridiskt påverkar upphandlingens syfte eller berättigande. Kommunens kostnader har minskat och klagomålen har blivit allt färre, men mer kan göras.

Kommunen instämmer därför i revisionens synpunkter om behov av ytterligare dokumentation och förtydliganden och har redan genomfört eller håller på att genomföra förbättringar.

Granskningens syfte

Kommunrevisionen har genom EY låtit granska skolskjuts och specialskjuts som bedrivs av Trelleborgs taxi.

Syftet med granskningen har varit dels att se om kommunen utför tillräckliga kontroller och uppföljningar för att kunna förutse och upptäcka avvikelser gentemot ingånget avtal, dels att bedöma om insynen i bolagets verksamhet varit tillräcklig.

Revisionens synpunkter

Revisionen har hittat avvikelser mellan avtal och fakturor, men konstaterar samtidigt att dessa identifierats av kommunen, dock är revisionen inte tillfreds med dokumentationen av detta.

Revisionen bedömer att insyn finns men att otydlighet i avtalet avseende kilometerpris innebär osäkerhet om dessa kostnaders uppkomst.

Revisionen anser slutligen att övergripande rimlighetskontroller genomförts via extern part, men att kommunens egna stickprovskontroller på elevnivå inte dokumenterats på ett tillfredställande sätt.

Kommunens kommentar

Kommunen har uppmärksammat att dokumentationen kan förbättras. Arbete som ligger i linje med revisionens synpunkter på dokumentationen är därför redan på gång i samverkan med entreprenören.


Revisionsrapport - Granskning av skolskjuts och specialskjuts som bedrivs av Taxi Trelleborg ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2020-02-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga