Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Villor, radhus och kedjehus planeras i västra Kävlinge

Skissbild över det nya området Almelund

Bild: PEAB/Liljewall arkitekter

PEAB:s förslag för det nya bostadsområdet Almelund i västra Kävlinge har utsetts till vinnare i den markanvisningstävling som utlystes i våras. Det vinnande förslaget innehåller enplansvillor, radhus och kedjehus om totalt 56 bostäder.

Under våren utlystes en markanvisningstävling för utbyggnad av området Almelund i Kävlinge. Byggherrar bjöds in för att ge förslag på ny bostadsbebyggelse i tre olika delområden.

PEAB Bostad AB var en av 17 byggherrar som kom in med förslag under tävlingstiden och utsågs i december till vinnare av kommunstyrelsen. PEAB:s förslag har ett genomgående koncept med goda kvaliteter för bebyggelse i samtliga delområden.

PEAB har lyckats skapa en livfull gatubild och en spännande variation genom att blanda hustyper. Samtidigt finns ett tydligt helhetstänk. Delområde 1 består av friliggande villor i ett plan och i delområde 2 och 3 samsas radhus och kedjehus i två plan. PEAB har presenterat ett förslag som på ett bra sätt samspelar med närliggande bebyggelse och åkerlandskap.

Detaljplanen för Almelund antogs av kommunstyrelsen i mars 2019 men har ännu inte vunnit laga kraft. Planen överklagades och ärendet är nu hos Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans. Förhoppningen är att bygget kan påbörjas under år 2021.

Almelund - PEABs plan för områdetPDF

Almelund

Almelund är idag åkermark och ligger i den västra delen av Kävlinge längs Högsvägen, mellan Almelunds gård och bostadsområdet Åkershäll. Området har ett bra läge i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Flera viktiga platser, som stationen i Kävlinge, handelsområdet i södra Kävlinge, idrottsområdet i norra Furulund och rekreationsområdet mellan orterna ligger alla inom kort avstånd från Almelund.

Detaljplanen för Almelund gör det möjligt att bygga både bostäder och förskola i området. Detaljplanen medger att området kan bebyggs med cirka 110 friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus. Ett antal fribyggartomter avses släppas till Kävlinge kommuns tomtkö. Behovet av att bygga en ny förskola i området utreds av kommunen.

Karta över Kävlinge
Uppdaterad 2020-01-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga