Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Pressmeddelandet är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuellt.

Unikt samarbete för ett hållbart arbetsliv

12 personer står på rad med händer om varandras ryggar, och ler och skrattar.

Under två år har Burlöv, Lomma och Kävlinge kommuner genomfört ett av Sveriges största EU-projekt kring hälsa och hållbart arbetsliv. Närmare 27 000 kompetensutvecklingstimmar har erbjudits 4 500 medarbetare med syfte att minska ohälsan och bidra till hälsofrämjande arbetsplatser.

Den psykiska och fysiska ohälsan har ökat markant i Sverige de senaste åren. Ökad stress, högre tempo och höjda krav i arbetslivet men även i privatlivet, är några orsaker till en ökande ohälsa.

- Vi vet att det är viktigt med förbyggande åtgärder och insatser för friskare och längre arbetsliv. Tillsammans med två andra kommuner med liknande behov ville vi samverka om en satsning för att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare och chefer utvecklas och mår bra, säger Lars-Åke Ståhl - kommundirektör i Burlövs kommun, Katarina Pelin - kommundirektör i Lomma kommun och Mikael Persson - kommundirektör i Kävlinge kommun.

Hösten 2017 beviljades Burlöv, Lomma och Kävlinge kommun 16 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för projektet PEPP. Ett unikt samarbete mellan tre kommuner för att minska ohälsan där samtliga arbetsplatser och chefer fått kompetensutveckling anpassat efter kartlagt behov. På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa.

En ökad förståelse och ett startskott

PEPP har erbjudit 19 aktiviteter med koppling till hälsa och arbetsmiljö; allt ifrån stresshantering och rörelse på jobbet till grupputveckling och kommunikation. Totalt har närmare 27 000 kompetensutvecklingstimmar genomförts inom projektets tre kommuner. PEPP är del av kommunernas långsiktiga satsning för att kunna erbjuda våra medarbetare och chefer ett hållbart och utvecklande arbetsliv.

- Projektet har bidragit till att sätta stort fokus på frågor som vi vet idag spelar roll för att ha förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ny kunskap har förts in i organisationen dels genom föreläsningar, dels genom reflektion och diskussion. Jag är övertygad om att vi med en gemensam plattform som detta nu utgör har goda förutsättningar att möta framtiden där känslan av delaktighet och ansvar nu finns gemensamt mellan arbetsgivare och medarbetare, säger Malin Fajersson, personalchef i Burlövs kommun.

Med viktiga lärdomar och en gedigen kunskapsgrund från projektet arbetar nu kommunernas vidare med att vara en arbetsplats där våra medarbetare och chefer ska må bra och trivas.

Gemensam dialog och ökad kunskap

En sammanfattande analys av projektet är att det har bidragit till att skapa en gemensam dialog kring förutsättningar för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i kommunerna. Projektets fokus på medarbetarskapet och det egna ansvaret för den gemensamma arbetsmiljön har varit särskilt värdefullt. Detta har lett till en ökad kunskap hos enskilda individer, vilket ses som det främsta mervärdet av PEPP. En annan förtjänst är att projektet har bidragit till starten av en process på organisationsnivå i de tre kommunerna. Att samlade personalgrupper har tagit del av insatser som medför en gemensam bild av förutsättningar för ett hälsofrämjande arbetsliv anses vara särskilt avgörande för kommunernas fortsatta arbete för ett hållbart arbetsliv.

Resultat och lärdomar från PEPP

Slutrapport om projektet

Nyfiken på resultat, erfarenheter och lärdomar från hela projektet? Läs slutrapporten om PEPP.PDF

Extern utvärderare

Vilka utmaningar, förtjänster och framgångsfaktorer har PEPP haft? Läs rapporten där PEPPs resultat summeras av Tranquist Utvärdering som följt projektetPDF.

PEPP – ”Personligt Engagemang På Plats”

Ett samarbete mellan tre kommuner; Burlöv, Kävlinge och Lomma.

Omfattat cirka 4500 medarbetare varav 200 chefer.

En satsning på 20 miljoner kronor varav 16 miljoner kronor i stöd från av Europeiska socialfonden.

Närmare 27 000 kompetensutvecklingstimmar inom engagerat medarbetarskap och hälsofrämjande ledarskap med syfte att bidra till ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare utvecklas och mår bra.

 

För mer information, kontakta:

Sofia Floreby
Projektledare
E-post: Sofia.Floreby@kavlinge.se
Telefon: 046-739924

Malin Fajersson
HR-chef, Burlövs kommun
E-post: Malin.Fajersson@burlov.se
Telefon: 040-6256991

Marie Härstedt HR-chef, Lomma kommun
E-post: Marie.Harstedt@lomma.se
Telefon: 040-6411158

Elin Willerud
HR-chef, Kävlinge kommun
E-post: Elin.Willerud@kavlinge.se
Telefon: 046-739140

Burlövs, Lommas och Kävlinges kommunloggor på rad


Uppdaterad 2019-12-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga