Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Verksamhetsstyrning

I Kävlinge har vi utvecklat vår ledningsfilosofi med en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Vi vet att vårt goda samarbete mellan politiker och tjänstemän är en framgångsfaktor. Det handlar om att bibehålla en gemensam kultur där en god dialog är en av de viktigaste pusselbitarna.

Våra roller som politiker och tjänstemän 

De politiska prioriteringarna består av visionen, de kommun övergripande målen och direktiv samt utvecklingsstrategin. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som beslutar samt formulerar prioriteringarna och där med VAD som ska uppnås och NÄR i tiden.
Med sina specifika kompetenser och kunskaper har kommunens tjänstemän sedan ansvaret för HUR verksamheten bedrivs, och Vem i tjänstemannaorganisationen som utför aktiviteter för att uppfylla prioriterade mål och skapa tjänster och service med god kvalitet.

Planering och uppföljning av verksamheterna

Utifrån de politiska prioriteringarna bestämmer sedan förvaltningarna hur arbetet ska genomföras, vilket beskrivs i verksamhetsplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når resultat och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.

Kävlinge kommuns verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning

Klicka på bilden för att se den som pdf i större format.

Kävlinge kommuns verksamhetsstyrning beskriver hur kommunen arbetar med verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrningen delas i huvudsak upp i två delar med olika syfte, fokus och önskade effekter; Kvalitetsstyrning och Målstyrning. Läs gärna följande dokument  för att få en djupare förståelse för vår styrning.

Uppdaterad 2018-10-26

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga