Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vår utvecklingsstrategi

Vi strävar efter att bli Skånes bästa boendekommun. En attraktiv boendekommun som erbjuder boenden med livskvalitet och möjligheter till ett gott liv. Utvecklingsstrategin är en fortsättning på arbetet med bilden av Kävlinge. Med den vill vi samla kraften hos alla invånare, företagare, föreningar och den kommunala organisationen för att tillsammans lyfta kommunen.

Våra fyra övergripande strategier

Strategierna har vi för att nå visionen och våra kommunövergripande mål. Det handlar om att se helheten och att skapa konkurrenskraft på lång sikt både för kommunen som plats och för den kommunala servicen.

 

Tre förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete

Välkomnande

Kävlinge kommun är en plats där man känner sig välkommen. Det ska vara lätt som nyinflyttad att komma in i föreningslivets gemenskap och ätt för nya företagare att komma in i nätverken. Det handlar om kontakt, öppenhet, omsorg och vänlighet. Kävlinge kommun ska vara en kommun där man trivs och känner sig 100 % välkommen.

Nytänkande

Människor som samverkar och inspirerar varandra är en grogrund för att tänka nytt. Genom modet att tänka nytt vill vi hitta lösningar för att bättre tillgodose medborgarnas behov, oavsett om det handlar om nya funktioner, problemlösning eller annan service och utveckling.

Tillsammans

Att mötas ger möjligheter. Nätverk, samarbete och dialog är viktig byggstenar för utvecklingsarbetet. Kommunens plattformar för samverkan med näringsliv, föreningsliv och medborgarna bygger på aktivt deltagande från alla parter. Att bjuda in kommuninvånarna till dialog ger politiker och medborgare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. Det handlar om att sträva efter att i tidigt skede inleda ett samtal, för att på så sätt förbereda
hållbara politiska beslut samt ge och ta emot råd och kunskap.

Uppdaterad 2018-10-26

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga