Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tillsammans för en bra livsmiljö

Ett rikt kultur- och fritidsliv är värdefullt för kommuninvånarnas livskvalitet. Det bidrar också positivt till den sociala och ekonomiska utvecklingen av kommunen. En god boendemiljö med tillgång till fina naturvärden och attraktiva miljöer ökar kommunens attraktionskraft.

De kommunala resurserna ska på ett gynnsamt sätt medverka till att samhället kan utvecklas och blomstra. För det krävs att kunskap från en mångfald av kompetenser och erfarenheter tas tillvara, så att hela bredden i befolkningen återspeglas i de kommunala satsningarna. Flexibilitet och beredskap för förändring är viktigt för att möta de behov och önskemål som finns. Det är också angeläget att alla nås av informationen så att de befintliga möjligheterna och utbudet kommer alla till del.

Den miljö människor vistas i har stor påverkan på det personliga välbefinnandet. Möjligheten att söka sig till miljöer som på olika sätt berikar är viktigt och platserna ska var tillgängliga och tilltalande för att stimulera till utevistelser. Naturen i kommunen är inte bara en tillgång för växt- och djurlivet utan även för människorna. Utvecklingen av rekreationsmöjligheter ska ske i balans med naturvården så att naturen inte tar skada av den ökade aktiviteten.

Uppdaterad 2017-10-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga