Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Välfärdstjänster i framkant

Invånarna förväntar sig hög kvalitet på den kommunala servicen. Vi har högt ställda förväntningar på alla våra verksamheter men här lyfter vi särskilt fram utbildningsområdet och vården för de äldre.

Vårt kvalitetsarbete bedrivs systematiskt för att säkerställa att vi uppnår våra mål. Vi har en organisation som ständigt vill förbättra sitt arbete för att ge invånarna en hög kvalitet på service och tjänster. För att ligga steget före krävs ett stort engagemang, nyfikenhet och en struktur. Genom ett strukturerat kvalitetsarbete arbetar vi för att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt.

Morgondagens omsorg

Det är av stor betydelse att kommunen kan erbjuda en god och trygg äldreomsorg där vi med gott bemötande och respekt för den enskildes behov erbjuder en hög kvalitet på vår omsorg.

Framtidens utmaning för sektor Omsorg är dels den utmanande demografiska utvecklingen där antalet personer i åldern 80 år och äldre kommer att öka. Målgruppen inom funktionshinder har andra behov än nuvarande målgrupp. Många av sektor Omsorg yrkeskategorier, är bristyrken och det är svårt att rekrytera ny personal. Sammantaget kommer detta ställa nya, utmanande krav på omsorgen och organisationen.

Kommunens åtagande blir större och målgrupperna kommer att ha ökade förväntningar på välfärden. De kommer ställa krav på en omsorg med en än tydligare individuell anpassning exempelvis kring boende och digitala lösningar.

Mer om morgondagens omsorg

Uppdaterad 2021-01-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga