Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lommabanan - Furulund station

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Från den 13 december kan du pendla enkelt, säkert och klimatsmart från Furulund, och med fler avgångar att välja mellan från Kävlinge station. Pågatågstrafiken på Lommabanan är igång.

Godstrafiken som kör på Lommabanan har fått sällskap av pågatåg när två nya stationer byggs i Furulund och Lomma. Utanför Stävie, söder om Furulund, har även ett mötesspår byggts. Projektet hade byggstart december 2019. Den 13 december 2020 började persontågtrafiken att rulla på Lommabanan och pågatåg stannar nu vid den nya stationen i Furulund. Genom ny station i Furulund och fler avgångar från Kävlinge station skapas ännu bättre möjligheter för dig att pendla enkelt, säkert och klimatsmart från Kävlinge kommun.

Från Furulund kommer tåget till Malmö C ta cirka 20 minuter. Lommabanan trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen klockan 06-24, och under rusningstid med avgångar en gång i halvtimmen. Nattetid blir tågen något färre. Totalt planeras det för 38 tåg per dygn, båda riktningarna sammanräknade.

Planera din resa och se tidtabell via Skånetrafikens reseplanerare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hållplatser längs Lommabanan:

Iluustration med alla hållplatser Kävlinge, Furulund, Lomma, Malmö C, Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie, Triangeln.

Hållplatser för persontåg som går på Lommabanan. Klicka på bilden för förstoring. Foto: Skånetrafiken.

Timmestrafiken går Kävlinge – Furulund – Lomma – Malmö C och därefter in på Kontinentalbanan (nya Malmöringen) och stannar vid Östervärn – Rosengård – Persborg – Svågertorp – Hyllie – Triangeln.

De extra tåg som går under i rusningstid och bildar halvtimmestrafik vänder i Hyllie.

Ansvarsfördelning

Trafikverket och Kävlinge kommun ansvarar för olika delar kring tågstationen i Furulund. Trafikverket ansvarar för spåret, avspärrning mot spårområdet och perrongen. Kommunens ansvarar för gator, park och cykelvägar vid stationsområdet.

Skånetrafiken beslutar om tidtabell, linjesträckningar och biljettpriser. Kävlinge kommun fungerar som en dialogpart med Skånetrafiken.

Bulleråtgärder och avskärmning längs spåret

Det pågår en process för att utreda omfattningen av Trafikverkets planerade bullerskydd längs spåret. Trafikverket ska redovisa en åtgärdsplan i februari 2022.

Förändringar av busslinje 123

Busslinjen 123 hållplatserna i Kävlinge kommer dras in när Lommabanan trafikeras med persontåg. Skånetrafiken uppger att anledningen är att de inte kör bussar i samma sträckningar som det körs tåg, utan hänvisar istället till tåget mellan Furulund och Kävlinge. Hållplatserna i Furulund kommer inte att beröras av förändringen, förutom att det kommer anläggas en ny busshållplats vid tågstationen i Furulund som i ena riktningen ersätter hållplats Furulund centrum. Kävlinge kommun har i yttrande och i samtal med Skånetrafiken motsatt sig indragningen av linjen mellan Furulund och Kävlinge och anser att resandet på linjen efter tågen startar först borde utvärderas.

Fakta om Lommabanan

Utbyggnaden av Lommabanan är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetrafiken och kommunerna längs sträckan för att underlätta pendling med kollektivtrafik i västra Skåne och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande. I etapp 2 av Lommabanan byggs fler mötesspår längs sträckan, vilket säkerställer halvtimmestrafik längre tider av dygnet. Då byggs det också stationer i Alnarp och i Flädie.

Lommabanan uppgraderas för högsta tillåtna hastighet 160 km/h. Pågatågen kör inte fortare än 100 km/h inne i samhällena eftersom de ska bromsa och accelerera i samband med uppehåll vid stationerna. Godstågen kör sällan fortare än 100 km/h. Lommabanan är en viktig del av Godsstråket genom Skåne. Sträckan har fått en ökad betydelse för godstrafiken sedan trafiken genom Hallandsåsen öppnades.

Förändringar i arbetet för Lommabanan

Ett nytt stationsområdet i Furulund har utformats till en samlingspunkt för tåg- och busstrafik. En utredning om hur trafiken inom hela Furulund påverkas har gjorts, och byggprojektet kring stationsområdet har inneburit flera förändringar:

  • Ett mötesspår har byggts utanför Stävie
  • Byggnation av gång- och cykeltunnlar under järnvägen; vid stationsområdet och mellan Parkgatan och Bryggaregatan.
  • Solgatans respektive Kungsgatans plankorsningar har byggs bort.
  • Parkgatan har förlängts med ny bilväg mot Stävie Nyboväg.
  • Parkområde och grönytor har anlagts med buskage och plantering på båda sidorna av stationen.
  • Pendlarparkering intill Kungsgatan.
  • Cykelparkeringar med Järnvägsgatan.
  • Flera trafiksäkerhetsåtgärder, exempelvis tillgänglighetsanpassad busshållplats och åtgärder för att minimera trafiken i området.
  • Övervakningskameror vid stationsområdet för att skapa trygghet.
Uppdaterad 2020-12-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga