Näringslivsnytt - kommunens e-nyhetsbrev

Kävlinge kommun vill vara den bästa kommunen för företag i Skåne. Vi vill skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i hela kommunen.

Kvinna i vit kappa tar emot en tallrik med bakverk från cafébiträdet i kassan.

Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e

Näringslivsstrategin antogs i december 2017 av kommunstyrelsen och anger mål och inriktning för de kommande fem åren. Strategin har togs fram i dialog med näringslivet och företagarorganisationer. Den har också varit ute på granskning i kommunens sektorer och de kommunala bolagen. Syftet är att skapa en gemensam och långsiktig strategi för arbetet med näringslivsfrågor för hela Kävlinge kommun och dess bolag. Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i Kävlinge och att kommunens näringslivsarbete ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Läs hela Näringslivsstrategin Pdf, 317.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utpekade områden av särskild betydelse

Områden av särskild betydelse för näringslivsutvecklingen är:

  • Kulturella och kreativa näringar - KKN
  • Besöksnäringen, turism
  • Evenemang, events och arrangemang
  • Handeln
  • Hästnäringen
  • Mark- och exploatering

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Näringslivsnytt är ett nyhetsbrev för näringslivet med information om Kävlinge kommuns arbete med näringsliv, utveckling och ett hållbart företagsklimat.

Här kan du anmäla dig till att få nyhetsbreven som kommunens näringslivsavdelning skickar ut till företagare.
Inte obligatorisk information


Fältet kan lämnas tomt.

Följ gärna @Näringslivsenheten i Kävlinge kommun på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för regelbundna uppdateringar och dialog med oss på Näringsliv!

 

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?