Näringslivsnytt - kommunens e-nyhetsbrev

Kävlinge kommun vill vara den mest företagsvänliga kommunen i Skåne. Genom Näringslivsstrategin vill vi skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i Kävlinge. Vår ambition är att kommunens näringslivsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Kvinna i vit kappa tar emot en tallrik med bakverk från cafébiträdet i kassan.

Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e

Näringslivsstrategin antogs i december 2017 av kommunstyrelsen och anger mål och verksamhetsinriktning för perioden 2017-2022. Strategin har tagits fram i dialog med näringslivet och företagarorganisationer samt varit på remiss inom kommunens förvaltningsdelar och kommunala bolag.

Kävlinge kommuns utpekade strategiområden för näringslivsutveckling

Syftet med näringslivsstrategin är att skapa en gemensam och långsiktig strategi för arbetet med näringslivsfrågor för kommunens nämnder och bolag. Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i Kävlinge och att kommunens näringslivsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Strategiområden av särskild betydelse för näringslivsutvecklingen är:

  • Kulturella och kreativa näringar - KKN
  • Besöksnäringen, turism
  • Evenemang, events och arrangemang
  • Handeln
  • Hästnäringen
  • Mark- och exploatering

Läs hela NäringslivsstrateginPDF

Prenumerera på e-nyhetsbrevet Näringslivsnytt!

Näringslivsnytt är ett nyhetsbrev för näringslivet och utkommer regelbundet med information om Kävlinge kommuns arbete med näringsliv, utveckling och ett hållbart företagsklimat.

Här kan du anmäla dig till att få nyhetsbreven som kommunens näringslivsavdelning skickar ut till företagare.
Inte obligatorisk information


Fältet kan lämnas tomt.

Följ gärna @Näringslivsenheten i Kävlinge kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för regelbundna uppdateringar och dialog med oss på Näringsliv!

 

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?