Avgifter serveringstillstånd

Här hittar du tillsynsavgifter, ansöknings- och anmälningsavgifter för serveringstillstånd.

Samtliga avgifter ska betalas till Bankgiro 603–8657 innan ansökan kan behandlas. Prövningsavgiften varierar beroende på vilket typ av tillstånd du ansöker om och det ska alltid framgå av meddelandet vid betalning vilken typ av ansökan du gör.

Ansökan serveringstillstånd

Tillstånd

Avgift tillstånd

Nyansökan, exklusive kunskapsprov

8 000 kr

Nyansökan, inklusive kunskapsprov

9 000 kr

Avgift kunskapsprov

1 000 kr

Utvidgat tillstånd

4 000 kr

Utökat tillstånd

4 000 kr

Ändrad bolagsform/ägarförhållanden

Ansökan/anmälan ändring

Avgift

Nyansökan med anledning av ändrad bolagsform

8 000 kr

Anmälan ändrade ägarförhållanden 50% eller mer

6 000 kr

Anmälan ändrade ägarförhållanden upp till 49%

3 000 kr

Tillfälliga tillstånd

Ansökan tillfälliga tillstånd

Avgift

Ansökan tillfälligt tillstånd allmänheten 1-3 dagar
inklusive kunskaps prov

3 200 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd allmänheten 1-3 dagar
exklusive kunskaps prov

2 200 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd allmänheten mer än 3 dagar exklusive kunskapsprov

4 000 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd allmänheten i mer än 3 dagar inklusive kunskapsprov

5 000 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd slutna sällskap per dag

1 200 kr

Ansökan tillfälligt förändrat serveringstillstånd till allmänhet per dag

1 500 kr

Ansökan tillfälligt förändrat serveringstillstånd till slutet sällskap per dag

1 200 kr

Gemensam serveringsyta

Ansökan om gemensam serveringsyta

Avgift

Ansökan om stadigvarande gemensam serveringsyta

3 000 kr

Ansökan om tillfällig gemensam serveringsyta 1 dag

1 500 kr

Ansökan om tillfällig gemensam serveringsyta mer än 1 dag

2 500 kr

Provsmakning

Ansökan/anmälan om provsmakning

Avgift

Ansökan tillfälligt provsmakningstillstånd 1 dag

3 200 kr

Ansökan tillfälligt provsmakningstillstånd mer än 1 dag

4 500 kr

Anmälan provsmakning för den som innehar serveringstillstånd

0 kr

Övrigt

Anmälan

Avgift

Godkännande av lokal vid cateringverksamhet

650 kr

Anmälan kryddning av snaps

500 kr

Enklare förändringar

500 kr

Tillsynsavgifter serveringstillstånd

Den årliga tillsynsavgiften består av en fast del samt en rörlig del beroende på verksamhetens omsättning. Kommunen skickar en faktura avseende tillsynen en gång per år.

  • Årlig fast tillsynsavgift: 1 600 kr
  • Tillägg tillsynsavgift vid utökat tillstånd: 1 000 kr

Rörlig avgift baserad på omsättning

Rörlig avgift baserad på omsättning

Omsättning

Avgift

Upp till 250 000 kr

1 100 kr

250 001–500 000 kr

2 100 kr

500 001-1000 000 kr

3 200 kr

1000 001-2000 000 kr

4 200 kr

2000 001-4000 000 kr

5 300 kr

Över 4000 001 kr

6 300 kr

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?