Aktuella näringslivsprojekt

Här kan du läsa om de näringslivsprojekt som är aktuella i Kävlinge kommun just nu, exempelvis Årets Entreprenör.

Årets entreprenör

Varje år utser Kävlinge kommun Årets Entreprenör för att lyfta fram företag som utmärker sig i vårt lokala näringsliv.

Nu har du möjlighet att göra din röst hörd - nomineringsfönstret är öppet och vi vill höra vem du tycker förtjänar utmärkelsen!

Sommarliv - ungt entreprenörskap i Skåne

Sommarlovsentreprenörer 2024 sitter ute och diskuterar sina pitchar på en av flera träffar under sommaren.

Sommarlovsentreprenörerna 2024 på Lilla Kulturhuset

Årets sommarentreprenörer är i full gång!

Här hittar du alla företag och kontaktuppgifter

Om Sommarliv 2024

Sommarliv är en möjlighet för dig som vill utveckla en idé, lära dig mer om dig själv och entreprenörskap, samt träffa många nya människor.

Som sommarentreprenör får du två veckors kick-off med duktiga inspiratörer och handledare som följer dig på vägen och ett nätverk som hjälper dig att lyckas. Dessutom får du möjlighet att visa din idé på en mässa och delta i Almedalsveckan kring ungt entreprenörskap, företagande och framtiden. Även försäkring, startbidrag och en avslutsaktivitet ingår.

Du behöver inte ha en färdig idé för att ansöka, det hjälper vi dig med på vägen!

Detta får du som sommarentreprenör

 • Två veckors kick-off med duktiga inspiratörer som hjälper dig att skapa en bra startplatta för dig och din verksamhet
 • Handledare som följer och stöttar dig och dina kompisar på vägen
 • Nätverk och mentorer som hjälper dig att lyckas
 • Möjlighet att visa din idé på en mässa samt påverka och delta i Almedalsveckan kring ungt entreprenörskap, företagande och framtiden
 • Försäkring och startbidrag
 • Avslutningsaktivitet med utvärdering och diplom

Träffar

De obligatoriska träffarna sker följande datum, platsen varierar mellan Lomma och Kävlinge:

 • 14 juni kl. 9-16 Uppstart & WHY - affärsidé i Lomma
 • 17 juni kl. 08.30-16.30 Inspirationsworkshopar (Hillesgården)
 • 18 juni kl. 9-16 HOW - affärsmodell i Lomma
 • 19 juni kl. 8-16 WHAT - affärsplan i Kävlinge
 • 20 juni kl. 9-16 Storträff i Lund
 • 24 juni kl. 9-13 Pitchbanken i Kävlinge
 • 11 Juli Mässa Center Syd + förberedelse/efterarbete (Center Syd)
 • Aug – avslutning (tid och plats meddelas senare)

Arrangörer är Kävlinge kommun i samarbete med Lomma kommun, Nyföretagarcenter Syd, Sparbanken Skåne, Swedbank och Region Skåne.

Vägen har varit målet för ”1000 år längs ån”

1000 år längs ån är en bred Leadersatsning som pågått åren 2019 – 2023 för att synliggöra de unika tillgångar Kävlingeån och Lödde å erbjuder, lyfta medvetandet om ån och dess betydelse historiskt och i nutid, samt göra ån än mer attraktiv och tillgänglig för medborgare och besökare.

Projektet är ett Leaderprojekt inom Kävlinge kommun som pågått mellan 2019 och 2023 med följande delprojekt:

 • 1500 unga Å-vårdare har utsetts 2020-2023
 • Historiska sagostunder vid ån 2020-2023
 • Fem nya cykelleder längs ån har förberetts
 • Hälsans stig Kävlingeån Länk till annan webbplats., etablerad 2022
 • Ny historisk podd "1000 år längs ån" om Kävlingeåns/Lödde ån:s historia, tillgänglig på Spotify
 • Historiska å-vandringar kopplade till konserter vid ån 2020-2023
 • Initiering av förstudie nya broar Löddeköpinge och å-mynningen
 • Historisk teater: Slaget om Kyflinge bro 2021
 • Historisk talkshow: Slaget om Kyflinge bro 2022
 • Marinarkeologiska undersökningar av å-bottnen samt dykningar i sökandet efter Kyflinge bro 2019 och 2023
 • Stor marinarkeologisk konferens och seminarium genomfördes 2023

Starkt lokalt engagemang har präglat projektet

Detta projekt hade inte kunnat ske utan lokalt engagemang och medverkan tillsammans med invånare i alla generationer i vår kommun. Projektet har därför kunnat redovisa mer än 7000 ideella insatstimmar under dessa år.

Covid19-pandemin

Trots pandemin orsakad av Covid19-viruset kunde projektet i samarbete med flera andra aktörer både 2020 och 2021 genomföra flera coronasäkrade evenemang; picknickkonserter vid ån, vikingatida å-vandringar samt sagostunder vid ån under sommaren men även streamade kulturevent kopplade till Kävlingeån”.

Vi kunde dock inte genomföra allt vi önskade under denna period så på grund av pandemin förlängdes projektet fram till augusti 2023.

Vi har utsett 1 500 unga å-vårdare

Ett delmål var att utse 1000 å-vårdare, en för varje år som gått sedan Slaget vid Kyflinge bro. Det var redan inledningsvis självklart för oss att arbeta med fokus på framtiden, alltså involvera dagens dagens ungdomar i projektet. Slutresultatet 2023 är fantastiska 1500 å-vårdare.

Vi har genomfört mer än 30 skolbesök vid ån i ett samarbete med Experimentexpressen på Vattenhallen i Lund. Ungdomarna, främst från klass 4, 5 och 6, men även 7:or, har under handledning av studenter vid Lunds universitet, getts möjlighet att lära känna ån bättre, ta vattenprover, undersöka fauna och flora, göra beräkningar av vattnets hastighet med mera.

Varje deltagande skola har getts ett framtida ”ansvar för sin egen del” av ån och alla de deltagande eleverna har utsetts till diplomerade Å-VÅRDARE.

Skolbesöken finansieras av Leaderprojektet och Sparbanken Skåne i samverkan. De deltagande grundskolorna är Annelundskolan, Nyvångskolan och Söderparkskolan i Löddeköpinge samt Olympiaskolan, Korsbackaskolan och Rinnebäcksskolan i Kävlinge, Ljungenskolan i Furulund samt Skönadalsskolan i Hofterup.
Å-vårdarprojektet har delfinansierats även av Sparbanken Skåne och en fortsättning planeras för kommande år.

Arkeologi: Slaget vid Kyflinge bro

En av byggstenarna i projektet, tillika den del som gett projektet dess namn, har varit att försöka ta reda på om och när ett slag ägt rum mellan Knut den store och hans svåger Ulf Jarl vid Kävlingeån cirka 1019-1021, såsom omskrivits av munkar i ett kloster i Flensburg 1256.

Med arkeologidocent Anders Ödman i spetsen har det letats på flera platser i och kring ån efter spår av detta slag genom bland annat arkeologiska dykningar samt undersökningar med georadar och metalldetektor i ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds tekniska högskola och oss på Kävlinge kommun.

Resultatet av efterforskningarna

Vi har eventuellt funnit spår av bron mellan landsvägsbron och järnvägsbron i Kävlinge. Fler undersökningar kommer att göras av marinbiologer i samarbete med Vikingatider våren 2024, utanför vårt projekt.

Ledutveckling och tillgänglighet vid ån

En del av projektet har varit att se över leder, broar och ekosystemtjänster. Arbetet med ledutveckling och ledförbättringar har inneburit att sex förslag tagits fram med det primära målet att lyfta fram och synliggöra ett antal kortare ”runda” gång- och cykelleder längs ån. Förslagen bygger på att befintlig infrastruktur kan knytas samman till längre leder.

Hälsans stig Kävlingeån

Projektet har knutit ihop existerande promenadstråk längs ån och kunnat skapa i samarbete med Riksförbundet HjärtLund en sex kilometer lång "Hälsans stig Kävlingeån".

Leden är nu uppmärkt och knyter ihop Kävlinge och Furulund med ett sammanhållet skyltprogram.

Nya bromöjligheter

Projektet ”1000 år längs ån” och Kävlinge kommun har i ett samarbete med Lomma kommun genomfört en gemensam förstudie för att försöka identifiera den bästa platsen för en ny gångbro över Lödde å mellan E6:an och åmynningen. Båda kommunerna är intresserade av en sådan lösning till gagn för de boende i Bjärred och Löddeköpinge samt för vandrare längs Skåneleden som, om detta genomförs, inte längre behöver gå eller cykla in om Löddeköpinge via den hårt trafikerade landsvägsbron där.

Evenemang vid ån

Inom ramen för projektet har det utvecklats nya kulturevenemang vid ån som passar in i vårt historiska koncept. Detta har skett i form av å-nära konserter, ofta kopplade till historiska å-vandringar under ledning av historisk kompetens i ett samarbete med flera aktörer i vår kommun, som Vikingatider, Högs gästabud, Kävlinge musikförening och Kulturskolan.

Historisk teater om ån

En nyproducerad dramatisering av det historiska ”Slaget vid Kyflinge bro” med ett hundratal medverkande i form av funktionärer, skådespelare, statister och hästar genomfördes sommaren 2021 på Vikingatider inför en stor publik under två spännande dagar. Manuset var framtaget på projektets uppdrag med den historiska berättelsen i förgrunden och det var förstås världspremiär i Löddeköpinge

Talkshow om ån

 En historisk talkshow om "Slaget vid Kyflinge bro" genomfördes sommaren 2022 tillsammans på Vikingatider med docent och historiker Anders Ödman, tidsresenären vikingen Gråe, historiker Estelle Nambord och dramatiker Mattias Dümmatzen.

Kvällen inleddes med en historisk åvandring under kompetent ledning och avslutades efter talkshowen med att artisten och dragplåstret Mikael Rickfors med trio gav en konsert. Arrangemanget hade så kallad picknickkaraktär. Publiken tog själv med en mat och dryck, filt och stol.

Sagostunder vid ån

Historiska sagostunder för barn är ett nyskapat koncept under vår projekt som nu får en fortsättning kommande år.

Historiepodd om ån

En historiepodd om Kävlingeån har tagits fram av projektet under hösten 2021 och sommaren 2023. Skapare av podden är historikern Estelle Nambord från Löddeköpinge.

Podden har 11 avsnitt som sträcker sig ända tillbaka till tiden då megalitgravarna skapades, via vikingatiden, industrialiseringen och fram till våra dagar.

Podden har delfinansierats av Sparbanken Skåne.

Uppnådda mål i projektet

Vårt projekt har haft flera mål att uppfylla vilket också skett.
Flera arbetstillfällen har skapats under fyraårsperioden varav några lever vidare efter projekttiden.
Exempel: Tre deltidspersoner utvecklar vidare ny verksamhet som initierats av projektet, däribland sagostunder och marinarkeologi. Två deltidsprojektledare jobbar vidare i avknoppningsprojekten Kanotled längs Kävlingeån och Megalitic Lundaland under hela 2024. Två studentmedarbetare erbjuds nya projektuppdrag inom Megalitic Lundaland. Fyra studentpedagoger erbjuds fortsatta uppdrag inom Å-vårdarprojektet.

Projektets har gott och väl uppnått alla mål och indikatorer som EU och Jordbruksverket ställt upp i form av nya tjänster och produkter, nya fysiska och virtuella mötesplatser, nya ekosystemtjänster, synliggörande av ån, hälsofrämjande aktiviteter samt ökad inkludering.

Avslutningsåret 2023 och fortsättningen vid ån

Projektet 1000 år längs ån avslutas den siste augusti 2023, men projektet har initierat och skapat flera nya vägar framåt i form av delprojekt som etablerats för en fortsättning men även i form av helt nya projekt längs ån.

Vårt Å-vårdarprojekt lever vidare där vi utnämner skolungdomar till framtida Å-vårdare, de historiska sagostunderna på Vikingatider samt vår historiepodd om Kävlingeån/Lödde å:s historia lever vidare.

Nya projekt som redan är igång och som avknoppats ur ”1000 år längs ån” är ”Kanotled längs Kävlingeån” för att tillgängliggöra ån som kanotled samt ”Megalitic Lundaland” som ska lyfta fram, marknadsföra och skapa nya leder mellan de många spännande megalitgravarna i vår kommun. Mer om dessa projekt hittar du snart här på vår webbplats!

1000 år längs ån final

Länk till filmen 1000 år längs ån final Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor: kontaktuppgifter till projektgruppen

Projektledare: Ivar Sjögren,
1000arlangsan@gmail.com
Telefon: 0705-157801

Verksamhetskontor för projektet

Verksamhetskontor:
Bruksgatan 5,
244 30, Kävlinge

1000 år längs ån är ett Leaderprojekt inom Kävlinge kommun finansierat av Kävlinge kommun, EU, Leader Lundaland och Sparbanken Skåne.

Logotyp för Leader, Sparbanken Skåne och EU

Nyfiken på genomförda projekt?

Läs mer om genomförda projekt, vad de syftade till, målgrupp och resultat. Här finner du bland annat Leaderprojektet VäxtKraft Häst Lundaland.

Till genomförda näringslivsprojekt

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?