Starta eget och företagsutveckling

Med entreprenörskap och företagande arbetar Kävlinge kommun för hållbar tillväxt i befintliga företag och att nya företag uppstår.

Kvinna i soffa med laptop i knäet som gör en anteckning i ett block vid sidan om.

Bild från StartupStockPhotos, pixabay.com

Funderar du på att starta eget?

Drömmer du om att driva eget företag eller har precis startat? Kävlinge kommun samarbetar med Nyföretagarcenter Syd som vänder sig till alla som funderar på att starta eget företag eller till dig som vill utveckla ditt företag.

Kävlinge kommuns tjänst "Företagskoordinatorn"

Vi vill underlätta företagens direktkontakt med rätt beslutsfattare. Därför har vi lanserat tjänsten Företagskoordinatorn. Det ska vara lätt att starta och driva företag i Kävlinge kommun!

Rätt personer vid ett och samma tillfälle för helhetsperspektivet

Företagskoordinator-gruppen består av tjänstepersoner i Kävlinge kommun med olika kompetens och ansvarsområden som involveras i just ditt ärende.

Vid ett och samma tillfälle får du möjlighet att träffa rätt personer och tillsammans går vi igenom ärendet. Det handlar om tydlig och praktisk information och rådgivning för att undvika missförstånd och dubbla budskap. Metoden underlättar också för kommunens tjänstepersoner att se helheten i ett ärende och är tidsbesparande för dig som företagare.

Ibland finns det företagsärenden som berör mer än en myndighet. Det kan gälla frågor om:

  • plan- och bygglov
  • mark- och utbyggnadsfrågor
  • miljöbestämmelser
  • livsmedelshantering
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • teknik och/eller VA-frågor
  • rekryteringsbehov

Boka tid med Företagskoordinatorn

Kontakt Kävlinge hjälper dig att boka in en träff med Företagskoordinatorn och nås under kommunhusets öppettider vi mejl, telefon eller chatten på webbplatsen.

Näringslivsenheten vid Kävlinge kommun

Näringslivsenheten stödjer nya företagare  i samarbete med Nyföretagarcenter Syd. Vi stimulerar också unga att omsätta sina idéer i projekt och företag i samverkan med Ung Företagsamhet och sommarlovsentreprenörerna.

Följ gärna @Näringslivsenheten i Kävlinge kommun på Facebook för regelbundna uppdateringar och dialog med oss på Näringslivsenheten!

Kontaktpersoner vid näringslivsfrågor

Mats Rosén, näringslivs- och turistchef
Telefon: 046-73 96 80
E-post: mats.rosen@kavlinge.se

Frida Månsson, nämndssekreterare
Telefon: 046-2804149
E-post: frida.mansson@kavlinge.se

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?