Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vinster & effekter för ambassadörsföretag

Arbetsplatsambassadörer gör gott - både för arbetsplatsen som helhet, för chef och kollegor och inte minst för människor som praktiserar eller arbetstränar på arbetsplatsen.

Exempel på Ambassadörernas ovärderliga insatser

 • Genomför enkätundersökning gällande det interna arbetsklimatet på arbetsplatsen. För diskussioner med kollegorna om hur man vill ha det på sin arbetsplats och om vilka områden medarbetarna själva kan påverka och ta ansvar för
 • Startar processer för att förbättra där det behövs
 • Medverkar till att påverka arbetsplatsens attityder och värderingar för att skapa ett öppnare arbetsliv - för alla
 • Håller kontakt med sjukskrivna arbetskamrater
 • Tar fram introduktionsprogram för nyanställda, praktikanter och sjukskrivna på väg tillbaka till arbete
 • Utbyter kunskap, tips och idéer med andra ambassadörer i syfte att hitta bra lösningar genom att lära av andra
 • Arbetar aktivt som stöd för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna praktikanter
 • Genomför tillsammans med handläggare på Kävlinge Lärcentrum och praktikant kontinuerlig uppföljning och utvärdering av praktikantens utveckling under praktiktiden (både skriftligt och muntligt)

Interna effekter på ambassadörsföretagen - fler Goda Arbetsplatser

Nedan några exempel på goda interna effekter som har uppnåtts på arbetsplatserna:

 • Vi håller kontinuerligt kontakt med våra sjukskrivna
 • Antalet långtidssjuka har minskat från 7 till 2 på vår arbetsplats
 • Vi har fått ett öppnare klimat på arbetsplatsen, vi tar upp och löser problem och konflikter
 • Vi har arbetat fram kriterier för vad som är en bra arbetskamrat och placerat på väggen
 • Vi växer som organisation och känner stolthet när det går bra för en praktikant
 • Vi genomför fler arbetsplatsmöten vilket medför bättre information och kommunikation
 • Vi har fått ett bättre samarbete mellan våra olika avdelningar
 • Vi har arbetat fram förbättrade arbetsbeskrivningar, både individuellt och för hela arbetsgruppen
 • Ledning och arbetskamrater visar större intresse för att ta emot praktikanter, vi har fått ett mjukare klimat med större förståelse för andra människor och våra olikheter

Några citat från ambassadörerna

”Jag har alltid tyckt om att ta hand om folk och att ta tag i problem direkt. Utbildningen har gjort mig ännu mera öppen och gett mig en ännu mer positiv attityd gentemot andra.”

"Jag har fått svart på vitt att jag utvecklats och aktivt arbetar för en arbetsmarknad för alla genom att mitt företag blev nominerat till ett integrationspris i Lund. Vi vann inte, men man har kommit långt när man blir nominerad. Det jag framför allt lärt mig är att det aldrig är fel att satsa på någon människa - alla har kvalitéer. Jag har fått ökad förståelse för andra och deras problem."

"Vi tar hand om nya medarbetare på ett mer tydligt sätt än vi gjort tidigare och vi tänker på att bemöta praktikanter lite extra försiktigt och så mycket som möjligt efter deras förutsättningar.”

”Ambassadörer borde vara en självklarhet överallt. Alla vill ha jobb och känna att de behövs. Vi har många långtidssjukskrivna (inom hemtjänsten) som behöver stöd för att orka komma tillbaka. Det finns en oroväckande tendens att vi annars separerar arbetsdugliga från sådana som inte är det, om vi inte ger dem en chans att komma tillbaka. Utanförskap är också en sjukdom som kan ge psykiska bieffekter.”

"Just nu har jag en manlig praktikant i medelåldern som varit sjukskriven i ca 4 år. Han har varit med mig på hemmet i 1,5 år. Han hade gått ner sig totalt. Han var rädd för att ta ansvar och tyckte inte att han dög till någonting. I början orkade han bara vara här en och en halv timme åt gången, nu är vi uppe i fem timmar.”


Uppdaterad 2018-06-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga