Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Nätverk och projekt

Vill du och ditt företag göra en tillväxtresa?

Kostnadsfritt tillväxtprojekt som vänder sig till små och medelstora företag som vill göra en tillväxtresa. Företagen får möjlighet till både kompetensutveckling av medarbetare och själv få ta del av projektets tillväxtskapande verktyg med professionell förändringsledning som stöd i företagets tillväxtresa. Projektet genomförs i samarbete mellan Burlövs kommun och Företagarna Öresund och pågår från november 2017 till 2020.

Vi söker dig som:

 • vill växa ”i omsättning och/eller i antal anställda”
 • vill till innovation exempelvis ”jag vill utveckla min marknad, organisationen, produkter och/eller tjänster”
 • vill öka kunskap kring hur mångfald kan leda till tillväxt
 • vill ta tillvara nya kunskaper och förmågor som kommer via projektet

Projektet Tillväxt genom innovation och mångfald i Burlövs kommun

Projektet Tillväxt genom innovation och mångfald i Burlövs kommun vänder sig till små och medelstora företag med upp till 249 anställda. Du är välkommen att delta i projektet om du är: företagare, anställd och arbetssökande i kommunerna: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala.

Projektet ger ditt företag möjligheten att både få kompetensutveckling av medarbetare och själv få ta del av projektets tillväxtskapande verktyg med professionell förändringsledning som stöd för i ditt företags- tillväxtresa. I projektet kommer vi att fokusera på mångfald, innovativa lösningar och förändrad attityd kring rekrytering av ny personal. I det treåriga tillväxtprojektet, som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden, kommer vi att öppna upp naturligare mötesplatser där företagare och arbetssökande kan mötas, då vi vet att matchningsproblematiken är ett stort problem idag. Vi skapar en inkluderande tillväxt med utgångspunkt i mångfald (internationalisering), innovation och breddad rekrytering och tillgänglighet.

Vad kommer deltagarna arbeta med?

 • Hur ser det ut i ditt företag idag och hur kan ni utvecklas via tillväxtanalys på företagsnivå?
 • Anställdas behov för att bidra till företagets tillväxt?

 Du och ditt företag får följande:

 • Behovs- och tillväxtanalys på företagsnivå.
 • Kompetensstärkande insatser för anställda.
 • Förändringsledning via ett nätverk för personer i beslutsfattande position.
 • Kunskap om breddad rekrytering, mångfald och innovation – allt utifrån ett      affärsmässigt fokus, alltså hur kan företaget utvecklas och öka sin omsättning.

När projektet är genomfört är målet att ni som deltagande företag och individer ska ha nått tillväxt via:

 • En tillväxtanalys som sträcker sig även efter projektslut.
 • Nya nätverk som ger goda affärer eller bidrar till fler affärer.
 • Ökad kompetens hos anställda som i förlängningen ger tillväxt.
 • Ökad förändringsförmåga för att möta omvärlden.
 • Fler metoder för stabilare och säkrare tillväxt.
 • Ökad förmåga till innovation och internationalisering.

Information om projektet

Kostnad

Tillväxtprojektet är kostnadsfritt, men det kommer krävas tid både under tillväxt och behovsanalysen samt vid tillämpningen av den individuella tillväxtplanen för respektive medverkande företag, i form av utbildning, nätverksträffar och inspirationsföreläsningar.

Tidsaxel

Behovs- och tillväxtanalys sker under november och december 2017.

Tillämpning av tillväxtplan 2018-2020.

Intresserad?

Anmäl ditt intresse omgående till anna.frost@burlov.se

Efter anmälan fyller varje företag i en avtalsförklaring och sedan kör projektet igång.  

Projektledare

Anna Stening Frost, 0709- 63 93 83, anna.frost@burlov.se

Varmt välkommen att anmäla ditt företag till projektet! 

Företagarföreningar, kontaktuppgifter

Höjdarna

Nätverket för företagsamma kvinnor
www.hojdarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagarna Region Syd

Box 42 60
203 14 Malmö
Telefon: 040-636 24 00 (växel)
www.foretagarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kävlinge - Furulund Samverkan ekonomisk förening

Hans Algback Telefon: 0709-73 95 47
hans.algback@kavlingefurulund.se      

www.kavlingefurulund.selänk till annan webbplats           

Handelsplats Center Syd Ekonomiska Förening

Tomas Persson Telefon: 046-271 80 82 
tomas.persson@hpcs.se             

Marknadsvägen 1, 246 42 Löddeköpinge

http://hpcs.se/länk till annan webbplats

Centrumföreningen Lödde Centrum Ek. förening

Barsebäcksvägen 60, 246 30 Löddeköpinge
www.loddecentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbron - Skåne

Miljöbron Skåne är en ideell förening som verkar som en länk mellan akademi och näringslivet. Idag finns Miljöbron i Skåne och i Västra Götaland. Miljöbron arbetar med att koppla samman skånska företag med studenter i regionen genom att förmedla konkreta och tidsbegränsade projekt med koppling till miljö och hållbar utveckling.

Projekten kan röra allt från miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi till produktutveckling. Studenter får arbetslivserfarenhet och kontakter i näringslivet medan företag får kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Uppdragen kan vara av kortare natur eller större som pågår under en hel kurs eller i form av ett examensarbete. Företag kan bland annat få hjälp med hållbara energilösningar, logistik eller transportfrågor, hållbar marknadsföring, miljöekonomi, kemikaliefrågor eller miljöpolicy.

För mer information gå in på Miljöbrons hemsida, www.miljobron.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 2020-09-22

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga