Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Projekt inom näringsliv

Kävlinge kommun är projektägare för följande projekt som medfinansieras av Leader Lundaland med stöd från Jordbruksfonden.

Förstudie Hästnäringsforum Kävlinge-Lundaland

Kommunen har genomfört Leaderförstudien Hästnäringsforum Kävlinge-Lundaland med gott resultat. Nu pågår arbetet med att skriva fram en projektansökan.

Anledningen till att vi ville genomföra en förstudie var att vi ville skapa ett forum för hästnäringen i Kävlinge och i Lundaland i samarbete med Hästen​ i Skåne för att utveckla olika delar av hästnäringen i Lundaland ur ett skånskt perspektiv.

Vi​ vill stödja hästnäringen genom t ex affärsutveckling och utveckling av fler ridvägar i Lundaland​ och därmed kunna möjliggöra för hästturism.​

Genom förstudien hoppades vi kunna kartlägga förutsättningar och intresse i övriga Lundalandskommuner för att skapa ett gemensamt genomförandeprojekt.​

I Kävlinge kommun finns en politisk vilja att utveckla​ hästnäringen. I kommunen finns ett stort antal hästgårdar genom att många väljer att bosätta​ sig storstadsnära med möjlighet att ha häst och hästnäringen har stora utvecklingsmöjligheter. För att​ utveckla hästnäringen krävs en bra dialog mellan olika delar av den kommunala​ organisationen och hästnäringsaktörerna. Förstudien har visat att det finns förutsättningar och intresse i Lundaland för att driva ett gemensamt utvecklingsarbete. Nu pågår därför arbetet med att ta fram en projektansökan baserat på förstudieresultatet.


Förstudien ”Lokalt utvecklingsarbete mellan å och hav i Kävlinge kommun

Kommunen har genomfört Leaderförstudien ”Lokalt utvecklingsarbete mellan å och hav i Kävlinge kommun” med gott resultat.

Genom förstudien ville vi engagera medborgarna och aktörerna i en medborgardialog och fånga upp lokala initiativ och identitetsskapande projektidéer kring den lokala utvecklingen som kan dra nytta av det unika kultur- och naturlandskapet mellan å och hav.

Vi vill stödja invånarna i Kävlinge kommun via byalag, företag, näringsidkare, handelsplatser, platsutvecklingsnätverk, övriga organisationer, föreningar och enskilda genom att skapa möjlighet för nya utvecklingsidéer att realiseras. Genom förstudien hoppas vi lyfta fram nya innovativa lösningar för utveckling av kuststräckorna och inlandet inom Kävlinge kommun, skapa delaktighet kring utvecklingsfrågorna och bidra till att stärka banden mellan tätort och landsbygd.

I Kävlinge kommun finns en politisk vilja att stimulera tillväxten och attraktionskraften i kommunen genom att fånga upp nya innovativa lösningar samt främja kreativa miljöer, detta för att öka attraktiviteten, skapa tillväxt och nya arbetstillfällen.

Nu pågår arbete att utveckla projektidéer initierade genom förstudien, främst projektet ”1000 år längs ån”.

Projekten medfinansieras av:
Uppdaterad 2020-10-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga