Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

1000 år längs ån

1000 år längs ån är en bred satsning för att synliggöra de unika tillgångar Kävlingeån och Lödde Å erbjuder och göra ån än mer attraktiv och tillgänglig för medborgare och besökare.

Vägen är målet

Det är vägen som är målet för projekt ”1000 år längs ån”. Den vägen vandrar vi just nu, 2020 och 2021, för att lyfta fram och spegla åns betydelse för våra medborgare, historiskt och idag, skapa ökad kunskap om ån och förbättra tillgängligheten till vår bygds livsnerv.
Detta kan naturligtvis inte ske utan lokalt engagemang och medverkan och vår avsikt är att involvera alla intresserade invånare i alla generationer i vår kommun i arbetet.

Skolungdomarna

Den naturligaste starten för oss är har varit att inleda arbetet med fokus på framtiden, dagens ungdomar. Hittills har vi arrangerat nio skolbesök vid ån i vår och höst i ett samarbete med Experimentexpressen på Vattenhallen i Lund. Mer än 500 ungdomar har, under handledning av studenter vid Lunds universitet, getts möjlighet att lära känna ån lite bättre, ta vattenprover, undersöka fauna och flora, göra beräkningar av vattnets hastighet med mera. Varje deltagande skola har getts ett framtida ”ansvar för sin egen del” av ån och alla de deltagande eleverna har utsetts till Å-VÅRDARE!

Skolbesöken finansieras av Sparbanken Skåne och projekt i samverkan. En uppföljning planeras till 2021. De deltagande grundskolorna är Annelundskolan, Nyvångskolan och Söderparkskolan i Löddeköpinge, Olympiaskolan, Korsbackaskolan och Rinnebäcksskolan i Kävlinge, Ljungenskolan i Furulund samt Skönadalsskolan i Hofterup.

Arkeologin

En av byggstenarna i projektet, tillika den del som gett projektet dess namn, har varit att försöka ta reda på om och när ett slag ägt rum mellan Knut den store och hans svåger Ulf Jarl vid Kävlingeån cirka 1019-1021 såsom omskrivits av munkar i ett kloster i Flensburg 1256.
Med arkeologidocent Anders Ödman i spetsen letas vi efter spår av detta slag genom bland annat arkeologiska dykningar samt undersökningar med georadar och metalldetektor i ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds tekniska högskola och oss på Kävlinge kommun.

Förstudier av nya bromöjligheter

Projektet ”1000 år längs ån” och Kävlinge kommun har inlett ett samarbete med Lomma kommun. En gemensam förstudie ska identifiera den bästa platsen för en ny gångbro över Lödde å mellan E6:an och åmynningen. Båda kommunerna är intresserade av en sådan lösning till gagn för de boende i Bjärred och Löddeköpinge och för vandrare längs Skåneleden. Även möjligheter till en bro vid Borgeby/Vikingatider samt vid Hög ska utredas av projektet.

Ledutveckling, tillgänglighet med mera

En del av projektet som pågår just nu är att se över skicket på leder, broar, skyltning, och ekosystemtjänster. Flera spännande förslag till utveckling och förbättringar av gång- och cykellederna längs ån håller på att tas fram. Det primära målet just nu är att lyfta fram och synliggöra ett antal kortare ”runda” gångleder och ”runda” cykelleder som kan knytas samman till längre leder.

Evenemang längs ån

Inom ramen för vårt projekt ska vi även utveckla vissa existerande evenemang som passar in i vårt historiska koncept, förstärka befintliga evenemang och skapa vissa nya. Detta sker i ett samarbete med flera aktörer i vår kommun, som Vikingatider, Högs gästabud, Å-simmet, Kävlinge musikförening och Kulturskolan. Trots coronapandemin kunde vi i samarbete med Vikingatider i augusti genomföra flera coronasäkrade picknickkonserter vid ån, vikingatida å-vandringar samt sagostunder vid ån under sommaren. Nu planerar vi vidare för 2021.

Projektgruppen:
Mats Rosén, näringslivschef, projektägare Kävlinge kommun                    Mats.rosen@kavlinge.se

Ivar Sjögren, projektledare för ”1000 år längs ån”
1000arlangsan@gmail.com

Maria Rodriguez
Projektmedarbetare ledutveckling

1000 år längs ån är ett Leaderprojekt inom Kävlinge kommun
Verksamhetskontor: Entreprenörcenter EC, Nygatan 8 C, 244 30, Kävlinge
E-post: 1000arlangsan@gmail.com
Telefon till projektledaren: 0705-157801

Projektet medfinansieras av:
Uppdaterad 2020-10-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga