Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hållbart arbetsliv i fokus med EU-projektet PEPP

Europeiska socialfondens logotype.

Att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare och chefer mår bra och utvecklas. Det är vad som står i fokus i EU-projektet PEPP som drog igång hösten 2017. Ett av Sveriges största ESF-projekt för kompetensutveckling inom området hälsa och hållbart arbetsliv.

PEPP är ett samarbetsprojekt mellan Kävlinge, Burlöv och Lomma, som beviljats 16 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till en satsning på kompetensutveckling för hållbart arbetsliv. Projektet innefattar kompetensutvecklingsinsatser för att förebygga ohälsa och bidra till långsiktigt hälsofrämjande arbetsplatser och riktar sig till alla medarbetare och chefer i de tre kommunerna. På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa. Projekt pågår från 1 november 2017 till 31 oktober 2019.

Det övergripande syftet med projektet är att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där chefer och medarbetare mår bra och utvecklas. Målet är att skapa ökade förutsättningar för:

 • Ett hållbart arbetsliv
 • Chefer att utöva ett hälsofrämjande ledarskap
 • Ett engagerat medarbetarskap

Över 20 000 kompetensutvecklingstimmar för ett hållbart arbetsliv

Illustration som visar projektets delområden.

Klicka på bilden för att förstora.

Satsningen utgår från tre spår som är centrala för ett hållbart arbetsliv; organisatoriska förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap och engagerat medarbetarskap.

Kartläggningar har genomförts för att undersöka nuläget och identifiera vilka kommunernas största utvecklingsbehov är. Efter analys av underlagen tar nu cirka 4500 medarbetare, varav 200 chefer, del av några av de 16 olika aktiviteterna inom PEPP:s två utvecklingsprogram. Varje del består av kompetensutvecklingsinsatser med mål som är kopplat till arbetsplatsernas och chefernas behov:

Illustration med delarna i programmet för engagerat medarbetarskap.

Program för engagerat medarbetarskap

 • Jag som medarbetare
 • Hälsa
 • Min arbetsmiljö
 • Kommunikation
 • Grupputveckling
 • Balans
 • Värdegrund


Illustration med delarna i programmet för hälsofrämjande ledarskap.

Program för hälsofrämjande ledarskap

 • Jag som chef
 • Hälsa
 • Målstyrning
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Grupputveckling
 • Erfarenhetsutbyte
 • Värdegrund
Burlöv, Kävlinge och Lomma kommuns loggor i rad.
Uppdaterad 2019-10-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER