Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Markanvisningstävling

På denna sidan presenteras aktuella markanvisningstävlingar.

Almelund

Kävlinge kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder på Almelund, del av fastigheten Kävlinge 32:34 i Kävlinge, Kävlinge kommun.

Tävlingsområdet är uppdelat i tre delområden och ingår i detaljplanen för Almelund, Detaljplan för Kävlinge 32:34 i Kävlinge, Kävlinge kommun (antagandehandling 2019-02-14). Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 2019-03-13. Antagandehandlingen har inte vunnit laga kraft.

Utbyggnadsområdet har ett bra läge i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Flera viktiga målpunkter, såsom järnvägsstationen i Kävlinge, handelsområdet i södra Kävlinge, idrottsområdet i norra Furulund samt rekreationsområdet mellan orterna, ligger alla inom kort avstånd från planområdet.

Markanvisningstävlingen ger olika byggherrar möjlighet att komma in med utbyggnadsförslag och anbud för aktuella delområden. I konkurrens utses sedan en byggherre för respektive delområde. Syftet är att få fram förslag som på bästa sätt möjliggör ny bostadsbebyggelse på Almelund i Kävlinge och bidrar till att få en genomtänkt och genomarbetad gestaltning.

Anbud med utbyggnadsförslag ska lämnas in till Kävlinge kommun enligt anvisningar i  Program för markanvisningstävling Almelund, del av Kävlinge 32:34.

Anbud med utbyggnadsförslag ska vara Kävlinge kommun tillhanda senast 2019-05-15

 

Handlingar för markanvisningstävlingen:

 

Inkomna frågor med svarPDF

Efterfrågad handling (fråga 11) - Avfall Sverige riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnationPDF

 


Uppdaterad 2019-05-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER