Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. De farliga egenskaperna kan vara akuta såväl som långsiktiga.

Regelverket inom avfallsområdet är omfattande. Definitionen av avfallsbegreppet och klassning av farligt avfall styrs av EU-regler. En huvudregel är att blandning av olika sorters farligt avfall eller med annat avfall inte är tillåtet. Blandning kan emellertid tillåtas om huvudsyftet är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning.

Om farligt avfall uppkommer i en verksamhet skall verksamhetsutövaren föra anteckningar om:

  • den mängd avfall som uppkommer årligen
  • de slag av avfall som uppkommer i verksamheten
  • de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till. Anteckningarna skall bevaras i minst fem år.

Den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall i sin yrkesmässiga verksamhet är skyldig att kontrollera att den som skall transportera avfallet har tillstånd eller har anmält transportverksamheten till myndighet.


Uppdaterad 2013-03-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga