Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Gödselhantering

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten och där skapa problem genom övergödning; igenväxning, algblomning och höga nitrathalter i grundvattnet. Under hösten och vintern är detta läckage störst eftersom det under denna period förekommer mycket nederbörd och växterna då inte tar upp näringsämnen.

Spridning och lagringsmöjligheter

I Blekinge, Skåne och Halland får stallgödsel och andra organiska gödselmedel mellan 1 augusti och 31 oktober bara spridas i växande gröda eller inför sådd av höstoljeväxter. På lerjordar med mer än 15 procent lerhalt får gödsel även spridas inför höstsådd av säd.

I övriga nitratkänsliga områden får stallgödsel och andra organiska gödselmedel mellan 1 augusti och 31 oktober bara spridas i växande gröda eller inför höstsådd.

Lantbrukare inom de nitratkänsliga områdena ska beräkna och dokumentera lagringsmöjligheterna för gödsel som producerats på gården.


Uppdaterad 2013-03-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga