Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hygienlokaler

Den som avser att driva en verksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) måste lämna in en anmälan till kommunen. Även du som övertar en etablerad verksamhet ska göra en anmälan.

Anmälan skall vara skriftlig och lämnas in minst sex veckor innan verksamheten startas. Anmälan skall lämnas in tillsammans med en ritning som visar hur lokalen inreds och utrustas, redovisning av ventilation och hur man förhindrar smittspridning.

Verksamheter

För att skydda människors hälsa ställs det krav på verksamheten. Verksamhetsutövaren har huvudansvaret för att göra anmälan. Det innebär att den som avser att driva en verksamhet ska göra anmälan till kommunen innan den tas i bruk. Om en ändring av lokalen eller verksamheten är så stor att det kan medföra risk för människors hälsa ska också anmälan göras. Till exempel ska en verksamhet som expanderar med en ny byggnad anmälas.

Hygieniska behandlingslokaler

Exempel på hygieniska behandlingslokaler som är anmälningspliktiga är solarie och verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg som t ex fotvård, håltagning/piercing, akupunktur och tatuering.

Verksamhetsutövare

Den som bedriver verksamheten eller vidtar åtgärden är näringsidkare, kallar sig företagare, bedriver uppenbarligen verksamhet kommersiellt, utför tjänster åt någon annan mot betalning, marknadsför verksamheten/åtgärden, och/eller agerar inte som privatperson.

Ej anmälningspliktig verksamhet

Den som ska starta en verksamhet där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling men ej är anmälningspliktig enligt ovan rekommenderas dock att informera kommunen i förväg. Genom att du frivilligt informerar om din verksamhet får miljönämnden, som är tillsynsmyndighet, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av ej anmälningspliktig verksamhet.


Uppdaterad 2016-11-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga