Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Livsmedel

Alla livsmedelsföretagare måste anmäla sin verksamhet till den kommun verksamheten ska bedrivas i. Anmälan ska göras minst 14 arbetsdagar innan verksamheten får starta. Ett beslut om registrering utfärdas för verksamheten.

När verksamheten startat kommer personal från kommunen för att göra en första inspektion. Vid den första inspektionen kontrolleras verksamheten i förhållande till vilka rutiner som tagits fram och lokalens underhåll och planlösning bedöms i förhållande till vilken livsmedelshantering som bedrivs.

Riskklass

Efter inspektionen görs en bedömning av anläggningen/verksamheten och i samband med bedömningen riskklassar myndigheten verksamheten. Vilken riskklass verksamheten hamnar i beror på vad för typ av livsmedel som hanteras och vilket produktionssätt som används. Risklassningen styr hur mycket kontrolltid som det går åt för myndigheten att kontrollera verksamheten. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bland annat ett system för egenkontroll.

Egenkontroll

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste du ha ett system för egenkontroll. Ett sådant system är egentligen allt du gör för att maten ska vara säker och för att lagstiftningens krav ska vara uppfyllda i din verksamhet. För att din egenkontroll ska bli bra måste du först och främst tänka på hur du arbetar för att uppnå goda grundförutsättningar (god hygienpraxis, GHP)

Godkännande

Om din verksamhet klassas som animalieanläggning görs en ansökan om godkännande till kommunen och en förprövning genomförs innan verksamheten får starta.


Uppdaterad 2017-01-31

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga