Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden kontrollerar att livsmedelsverksamheter följer livsmedelslagstiftningen. Enligt lagstiftningen ska kontrollen finansieras via avgifter. Fasta avgifter tas ut för registrering, godkännande och årlig kontrollavgift. Timavgift tas ut för extra offentlig kontroll och tas ut för varje påbörjad halvtimme. Timtaxan är för närvarande 877 kr.

Avgift

Vid registrering av en anläggning tar vi ut en avgift motsvarande en timmes arbete, som ska täcka de administrativa kostnaderna. Årlig kontrollavgift tas ut samma år som verksamheten registreras. Avgiften för att få en livsmedelsanläggning prövad för ett godkännande är lika stor som den årliga kontrollavgiften. Verksamheter som ska provas för godkännande är så kallade animalieanläggningar, såsom styck- och köttproduktanläggningar. Årlig kontrollavgift börjar tas ut året efter verksamheten godkänns.

Årlig kontrollavgift

Den årliga kontrollavgiften för livsmedelsanläggningar basers på verksamhetens risker (3 faktorer), om ni märker eller ansvarar för märkning av förpackade livsmedel eller av matsedlar och menyer, samt miljö- och byggnadsnämndens erfarenhet om hur väl ni följer livsmedelslagstiftningens krav.

Risken baseras på tre faktorer,  vilken typ av livsmedelshantering ni har, hur stor den är och om ni lagar mat till känsliga grupper. Vi får fram vilken riskklass ni hamnar i och antalet kontrolltimmar som detta medför genom att summera poängen från riskfaktorerna.

Tidstillägg görs för verksamheter som märker och/eller utformar märkning/presentation/matsedlar/menyer. I tilläggstiden ingår också kontroll av spårbarhet. Verksamheter som märker/förpackar får tilläggstid baserat på verksamhetens storlek. Verksamheter som endast utformar märkning får verksamhetsanpassad tilläggstid medan verksamheter som endast utformar presentationer/menyer/matsedlar endast får en timmes tilläggstid.

Erfarenhetsklassificeringen görs genom en sammanfattande bedömning av de senaste kontrollresultaten. Det som bedöms är om verksamheten sköts bra utan brister, har tillfredsställande rutiner för säkra livsmedel och om konstaterade brister åtgärdas. Klassningen görs varje år eller mer sällan beroende av besöksfrekvens. När en verksamhet startar placeras den alltid i erfarenhetsklass B. Skötsamma verksamheter placeras i klass A, varvid kontrolltiden halveras jämfört med klass B. Misskötta verksamheter hamnar i klass C, där kontrolltiden ökar med 50% jämfört med tiden i klass B.

Genom att summera tiden från riskklassningen med eventuell tilläggstid för märkning, samt därefter ta hänsyn till erfarenhetsklassningen tar vi fram den årliga kontrolltiden i timmar. Antalet timmar multiplicerar vi med timtaxan och detta ger den årliga kontrollavgiften. Kontrollavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Hela avgiften ska betalas för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

I kontrolltiden ingår miljöinspektörens förberedelser (genomgång av tidigare kontrollrapporter, inlämnat material från verksamheten, inläsning om verksamheten etc), själva kontrolltiden (inspektion, revision, provtagning etc) och efterarbete (administrativt arbete såsom rapportskrivning, besvarande av inlämnade åtgärdsplaner etc). Kontrolltiden är en schablon och visar ett ungefärligt kontrollbehov sett över några år, till exempel kan en verksamhet med 6 timmars kontrolltid få 4 timmars kontroll ett år och 8 timmar ett annat.


Uppdaterad 2018-01-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga