Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Livsmedelsföretagare

Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG förordningar som reglerar livsmedelsområdet i kraft. Vi ska i korta ordalag försöka ge Er en inblick vad det innebär.

Om Ni vill ha mer information om vad som krävs av Er som livsmedelsföretagare så finns information på Livsmedelsverkets hemsida. Sök i lagstiftning efter EG nr 178/2002-allmänna principer, EG 852/2004-livsmedelshygien samt EG 853/2004-vid animaliska livsmedel.

Livsmedelsföretagare

Det är Livsmedelsföretagaren som ska registrera sitt företag hos myndigheten, alternativt ska en godkännandeprövning göras om det gäller produktion av animalier. Vid registrering som gäller för de flesta livsmedelsföretag ska anmälan skickas till myndigheten senast 10 arbetsdagar innan verksamheten får öppna. Inför handläggning om prövning för godkännande får företaget inte starta förrän handläggningen är slutförd.

Kontroll/inspektion

När en registrering är utförd av livsmedelsföretagaren och verksamheten startat kommer myndigheten för kontroll av företaget. Det beror till viss del på vilken typ av anläggning som startar, hur snabbt myndigheten kommer för kontroll/inspektion. När ett livsmedelsföretag startar skall lokalerna vara anpassade efter verksamheten som skall bedrivas. Ett egenkontrollprogram som bygger på en faroanalys ska finnas framtaget, anpassat för verksamheten. Stämmer inte dessa två punkter kan livsmedelsföretagaren antingen få ett föreläggande om att denne ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen eller så kan ett förbud utfärdas för delar eller för hela verksamheten.

Ägarbyte

I samband med ägarbyte ska verksamheten antingen anmälas till myndigheten för registrering eller prövas för godkännande. Innehavaren ska kunna visa för kontrollmyndigheten att alla relevanta krav i lagstiftningen uppfylls (lokalen, utrustning, egenkontroll mm).

Tillfälliga tillstånd

Ansökan för tillfälliga/tidsbegränsade tillstånd görs på samma sätt som för en registrering i övrigt.

Egenkontrollprogram anpassade efter HACCP-principen

Livsmedelsföretagarens system för egen övervakning/kontroll av sitt företag skall säkerställa att kraven i livsmedelslagstiftningen kontinuerligt uppfylls genom att tillämpa god hygienpraxis (GHP), HACCP-principerna samt ha rutiner för redlighet. Alla kontrollprogram ska baseras på en faroanalys, vilket benämns HACCP. HACCP, ett system som identifierar, bedömer och kontrollerar faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. Vägledningar finns på livsmedelsverkets hemsida. Om Ni inte redan idag tänkt igenom var era kritiska kontrollpunkter (CCP-punkter) finns i verksamheten så gör ett flödesschema där ni identifierar farorna. Tänk på att ett HACCP-program ska kunna förstås och användas av all berörd personal i företaget. Det finns konsulter och utbildare runt om i landet som håller utbildningar i livsmedelshygien och hur en företagare tar fram och anpassar ett egenkontrollprogram för sin verksamhet.

Livsmedelsföretag

De flesta som på något sätt hanterar livsmedel faller inom ramen för registrering eller godkännande. Verksamheter som inte tidigare haft tillsyn ska nu även de registreras. Det kan vara daghem med färre än två avdelningar, dagbarnvårdare, hemtjänst, vårdavdelningar, transportörer, ideella föreningar, bed & breakfast, grönsaksodlare, apotek m fl. Är du osäker om just din verksamhet ska anmälas, tveka inte att kontakta kommunen för rådgivning.


Uppdaterad 2017-07-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga