Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Miljöfarlig verksamhet

Miljö- och byggnadsnämnden är kommunal tillsynsmyndighet för verksamheter som faller inom miljöbalkens område. Här hamnar alla typer av verksamheter som klassas som miljöfarliga.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalkens definition är bland annat sådana som ger upphov till farligt avfall eller släpper ut avloppsvatten, fasta ämnen eller gas. Även användning av byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till störningar för omgivningen i form av buller, skakningar, ljus eller liknande är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Det innebär att tillverkningsindustrier, verkstadsindustrier, fordonsverkstäder, lantbruk med mera räknas som miljöfarliga verksamheter, men även enskilda avloppsanläggningar och förvaring av diesel- eller eldningsolja i cisterner är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga, det vill säga det krävs en anmälan till kommunens miljö- och byggnadsnämnd innan verksamheten startas. Exempel på sådana verksamheter är uppläggning av avfall eller massor, kompostering av avfall i större skala, hantering av vissa kemikalier med mera. En anmälan ska göras i god tid, cirka 6 veckor innan verksamheten ska starta. Om du sätter igång verksamheten innan anmälan gjorts, kan du åtalas för otillåten miljöverksamhet.

Tillståndsplikt

Större verksamheter är tillståndspliktiga. Tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen eller miljödomstolen.


Uppdaterad 2019-11-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga