Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Taxa miljöbalken

Från den 1 juli 2015 gäller en ny taxa för kommunens tillsyn enligt miljöbalken.

Tillsyn enligt miljöbalken omfattar både tillsyn över miljöfarliga verksamheter och det som förr kallades hälsoskyddstillsyn. Under hälsoskyddstillsynen hamnar skolor, förskolor, idrottsanläggningar, solarier samt hygienlokaler t. ex. frisörer och fotvård.

Den nya taxan baseras på fasta besöksavgifter, det innebär att när miljöavdelningen gör tillsyn på en verksamhet kommer detta att kosta en förutbestämd summa. I summan ingår planering, inbokning, inspektion, samt efterarbete i form av minnesanteckningar, protokoll eller beslut och uppdatering av ärendehanteringssystem. Om verksamheten som inspekteras har så allvarliga avvikelser att uppföljande besök måste göras, kommer detta att kosta en extra avgift.

Tillsyn ska göras med viss regelbundenhet och intervallet mellan tillsynsbesöken kommer att vara erfarenhetsbaserat. Det innebär att det kommer att göras tillsyn oftare om det finns många anmärkningar på verksamheten. De verksamheter som har en väl fungerande egenkontroll och sköter journalföring och annan dokumentation kommer att få ett längre tillsynsintervall.

Från 1 januari 2018 är timavgiften höjd till 877 kronor.

Taxan med taxebilagor finns under 'Samtliga dokument för miljö och hälsa'


Uppdaterad 2018-01-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER