Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Taxa miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken omfattar både tillsyn över miljöfarliga verksamheter och det som förr kallades hälsoskyddstillsyn. Under hälsoskyddstillsynen hamnar skolor, förskolor, idrottsanläggningar, solarier samt hygienlokaler t. ex. frisörer och fotvård.

Taxan baseras på fasta besöksavgifter, det innebär att när miljöavdelningen gör tillsyn på en verksamhet kommer detta att kosta en förutbestämd summa. I summan ingår planering, inbokning, inspektion, samt efterarbete i form av minnesanteckningar, protokoll eller beslut och uppdatering av ärendehanteringssystem. Om verksamheten som inspekteras har så allvarliga avvikelser att uppföljande besök måste göras, kommer detta att kosta en extra avgift.

Tillsyn ska göras med viss regelbundenhet och intervallet mellan tillsynsbesöken kommer att vara erfarenhetsbaserat. Det innebär att det kommer att göras tillsyn oftare om det finns många anmärkningar på verksamheten. De verksamheter som har en väl fungerande egenkontroll och sköter journalföring och annan dokumentation kommer att få ett längre tillsynsintervall.

Från 1 januari 2020 är timavgiften höjd till 927 kronor.

Taxan med taxebilagor finns under Kommunala policys, planer och programöppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2020-03-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga