Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Sanering av PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. Användningen av PCB i fog- och golvmassa förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

Den 1 mars 2007 trädde en ny förordning om PCB i kraft, PCB-förordningen. Enligt denna ska fastighetsägare till byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad under åren 1956-1973 undersöka förekomst av PCB i fog- och golvmassa. Ägaren skulle senast den 30 juni 2008 redovisat till tillsynsmyndigheten vilka inventeringsåtgärder som vidtagits samt angivit vilka åtgärder som planerats för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

Den 16 augusti 2010 trädde ändring till PCB-förordningen i kraft. Ändringarna innebär att tidplanen för sanering förlängs. Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm ska avlägsnas snarast, dock senast:

A) den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av nedanstående punkter

B) den 30 juni 2016, om:

  • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång      under åren 1956-1973,
  • byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973, eller
  • massan har använts inomhus, eller
  • massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

C) i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Vad gäller fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmäl sanering

Sanering av PCB-haltiga fogar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i god tid före start. Invänta svar från miljö- och byggnadsnämnden, i de flesta fall kommer det i form av ett föreläggande om försiktighetsmått.


Uppdaterad 2015-07-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga