Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin eller sprit behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

Hur görs ansökan?

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker tillstånd för alkoholservering. När du ansöker om serveringstillstånd gör vi en samlad bedömning av:

 • Risk för  störningar (närboende, ordning, trafik med mera)
 • Den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering)
 • Lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge)

Använd vår e-tjänst för att ansöka om serveringstillståndlänk till annan webbplats (kräver e-legitimation).

Om du vill ha råd och hjälp inför din ansökan får du gärna kontakta oss och boka ett möte.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

Du måste anses lämplig för att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi och inte har ett brottsligt förflutet. Du ska också visa att du har kunskaper i alkohollagen. Det gör genom att skriva ett särskilt kunskapsprov, om du inte redan har ett giltigt intyg sedan tidigare.

Vi gör en prövning av personlig lämplighet på den eller de personer som har betydande inflytande i rörelsen. Det kan vara en ekonomisk intressent, aktieägare eller platschef. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske. Din verksamhet ska inte heller orsaka störningar gällande ordning och nykterhet.

Hur görs uppföljning och tillsyn?

Enligt alkohollagen är kommunen och polisen ansvariga för tillsyn. Syftet med tillsynen är att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns. Tillsyn görs också i förebyggande syfte för att minska risken för att problem uppstår. Genom information, rådgivning och utbildning vill vi skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan oss och tillståndshavarna.

I tillsynen ingår olika delar:

 • Kontroll av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Tillsynsbesök på serveringsstället. Tillsynsbesöken kan göras i samverkan med polis eller andra myndigheter.

Vid tillsynsbesök tittar alkoholhandläggaren på:

 • Ordningsläget i och utanför serveringsstället
 • Graden av berusning hos gästerna
 • Att det inte sker servering till underåriga
 • Vilka som är serveringsansvariga
 • Hur alkoholdryckerna marknadsförs
 • Vilket matutbud som finns

Vad kostar det?

Kostnad för ansökan eller tillstånd

Typ av ansökan eller tillstånd

Kostnad

Nyansökningar

8 000 kr

Utvidgade tillstånd

3 600 kr

Utökade serveringstillstånd

2 200 kr

Tillfälliga tillstånd för allmänheten:


1-3 dagar, sökande har godkänt kunskapsprov

1 800 kr

1-3 dagar, sökande saknar godkänt kunskapsprov

2 400 kr

Fler än 3 dagar, sökande har godkänt kunskapsprov

3 600 kr

Fler än 3 dagar, sökande saknar godkänt kunskapsprov

4 200 kr

Tillfälliga tillstånd slutna sällskap

1 000 kr

Gemensam serveringsyta

1 800 kr

Godkännande av lokal vid cateringverksamhet

650 kr

Särskilt tillstånd för provsmakning

2 400 kr

Tillstånd anordna provsmakning

650 kr

Årlig fast tillsynsavgift

700 kr

En rörlig avgift uttages beroende på serveringsställets omsättning

 1 100 kr - 6 300 kr


Om alkohollagen och kommunens uppdrag

Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt. Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det finns särskilda åldersgränser för ungdomar. Bestämmelserna anger att alkoholdrycker ska serveras under sådana former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet på serveringsstället.

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagen är i första hand en skyddslag. Ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut. Människor ska inte bli överserverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor. Samtidigt är ett levande restaurangliv ett viktigt inslag i stadsbilden. Läs gärna mer om alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunala riktlinjer

Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Kommunen kan också reglera vad man i övrigt ska ta hänsyn till vid prövningen. Den som vill söka tillstånd ska kunna förutse om en verksamhet som planeras kan ges tillstånd. Riktlinjerna ger också vägledning vid handläggning och beslut så att ansökningar om serveringstillstånd behandlas lika inom kommunen.

Läs mer om Kävlinge kommuns riktlinjer kring alkoholserveringPDF

Uppdaterad 2020-06-23

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga