Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tobak och liknande produkter samt folköl

För att få sälja tobak måste du sedan den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen. Försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och/eller folköl ska anmälas till Kävlinge kommun. Du måste även betala en tillsynsavgift och ha ett egenkontrollprogram.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) har upphävts och ersatts av en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) som trädde i kraft den 1 juli 2019. Detta innebär att det införs tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.

Du som sedan tidigare har anmält försäljning av tobak måste nu ansöka om tillstånd. Tillståndsansökan ska vara kommunen tillhanda senast 1 november 2019 och avgiften ska vara betald senast detta datum.

Under utredningstiden får tobaksförsäljningen fortgå.

Tobak

Du måste ha tillstånd av kommunen för att få sälja tobak till konsumenter. Ansök om tillstånd genom att skicka in blanketten för tillståndsansökan, ditt egenkontrollprogram samt blanketten för bilagor tillsammans med övriga dokument enlig checklista (checklistan hittar du i Bilagor till ansökan eller anmälan).

Prövning av tillstånd

Prövningsavgiften är 7000 kr. Inbetalning sker på bankgiro 603- 8657, ange företagsnamnet som referens. Kopia på inbetalning ska bifogas i ansökan. Prövning sker efter komplett ansökan och inbetald prövningsavgift. Är ärendet inte komplett kan ansökan avvisas.

Villkor för att få sälja tobak

 • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
 • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket får inte ha information om innehållet av tjära, nikotin eller kolmonoxid.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

Du behöver lämna uppgifter till kommunen vid ändringar i verksamheten och om verksamheten upphör. Avgiften för förändrade ägarförhållande är 4000 kr.

Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn tobaksförsäljning

 • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 7000 kr
 • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inklusive tillsyn 4000 kr
 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden/ändrad företagsform 4000 kr
 • Årlig avgift inklusive tillsyn 2000 kr per år (tillsynsavgift faktureras per produkt)

Liknande produkter

Liknande produkter innebär bland annat e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Försäljning av dessa produkter ska anmälas till kommunen. Det kostar ingenting att anmäla försäljning av dessa varor.

Villkor för att få sälja tobaksliknande produkter

 • Du får bara sälja tobaksliknande varor till personer över 18 år.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

Folköl

Om du vill sälja folköl ska du göra en anmälan till kommunen. Om du sedan tidigare har serveringstillstånd behöver du inte anmäla folkölsförsäljning.

Med folköl menas öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Villkor för att få sälja folköl

 • Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.
 • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat.

Avgift för tillsyn av folkölsförsäljning

Tillsynsavgift 750 kr per år (tillsynsavgift faktureras per produkt).

Egenkontroll och tillsyn

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer de regler som finns för försäljning. När du ansöker om tillstånd för tobaksförsäljning eller anmäler försäljning av liknande varor och/eller folköl ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Kommunen har tillsynsskyldighet, vilken ska genomföras minst en gång om året. Vid tillsyn kontrollerar kommunen att försäljare följer de regler som finns, exempelvis att varorna är korrekt märkta, måttfullt exponerade och att åldersgräns efterföljs.

Faktura för tillsyn utgår en gång om året och faktureras per produkt.

Uppdaterad 2020-10-30

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga