Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Upphandling och inköp

Inköp och upphandlingar är ett av de viktigaste sätten för att minska anskaffningskostnaderna och se till att de ekonomiska förutsättningarna är goda i kommunen. De upphandlingar och avrop som görs i kommunen ska resultera i utveckling, högre kvalitet och minskade kostnader.

Varje inköp som görs till en offentlig myndighet ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) som bygger på EU-direktiv.

Kävlinge kommun gör inköp för ca 500 miljoner kronor per år och det handlar om varor, tjänster och entreprenader.

Samarbetet

Mellan Kävlinge kommun och upphandlingsenheten i Lund kommun finns det ett samarbetsavtal där Lunds kommun samordnar och genomför övergripande upphandlingar.

Kommunen samarbetar även med Kommunförbundet  Skåne,  SKL och andra kommuner i Skåne kring upphandlingsärenden och frågor där det finns samordningsmöjligheter men även upphandlingar av mer specifik karaktär.

Pågående/ aktuella upphandlingar via Visma TendSignlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Barsebäckstrand

Kommunen genomför en innovationsupphandling i formatet konkurrenspräglad dialog av stugor på Barsebäckstrand. Bakgrund till upphandlingen och projektgruppens redovisning: Projektet Öka attraktiviteten vid kustenöppnas i nytt fönster

Inbjudan till Aktörsdialog

Upphandlande myndighet Kävlinge kommun inbjuder till Aktörsdialog inför Innovationsupphandling 5 november 2019. Information och anmälan finns här: Aktörsdialog

Beslut ang innovationsupphandling stugor

Kommunen har genom delegationsbeslut upphävt tilldelningsbeslut från 2019-12-20 som finns här att ladda ned: Återkallande av tilldelningsbeslutPDF

Nytt tilldelningsbeslut meddelades 2020-01-08 och kan laddas ned här: Tilldelningsbeslut 2020-01-08PDF

Tilldelningsbeslut fattades 2019-12-20 som kan laddas ned här: TIlldelningsbeslut 2019-12-20PDF


Upphandlingsdokument laddas ned här:

UpphandlingsdokumentPDF

SituationsplanPDF


Frågor kring denna innovationsupphandling ställs till mats.rosen@kavlinge.se

Alla frågor och svar angående denna upphandling publiceras här för alla ska kunna ta del av dem:

Fråga 1. Solceller skall det vara en solcellsanläggning/hus eller skall alla slås ihop till en gemensam solcellsanläggning? Skälet till att jag frågar är förstås en kostnadsfråga men också hur ni tänker sköta denna anläggning.

Svar 1: Vi genomför en innovationsupphandling. Anbudsgivaren ger förslag på hållbara lösningar som kan inkludera solceller eller andra förslag. Detta blir underlag i den fortsatta dialogen med anbudsgivarna. Det är bra om sådana fastighetstillbehör som solceller etcetera specificeras särskilt i kostnadsförslaget.

Fråga 2. Vilka yttermått är det som gäller för husen?

Svar 2: Vi genomför en innovationsupphandling. Anbudsgivaren ger förslag på hållbara lösningar. I förhandsbesked har vi ritat in byggnader i måttet 5x7 meter. Anbudsgivaren kan inkomma med andra lösningar.  

Fråga 3. Skall alla husen ha samma planlösning eller kommer husen att skilja om ni handlar upp fler leverantörer?

Svar 3: Vi genomför en innovationsupphandling. Anbudsgivaren ger förslag på hållbara lösningar som passar anbudsgivaren. Olika anbudsgivare förutser vi ger olika förslag. Vi gör en sammantagen bedömning av de olika förslag och kan välja en eller flera leverantörer beroende på lösningar som bäst uppfyller funktionskraven.

Fråga 4. Vad menar ni med hotellstandard? Är det 3-stjärnigt eller 5-stjärnigt eller hur tänker ni er?

Svar 4: Vi menar en stuga som kan fungera som ett hotellrum även under kallare årstider. 3 eller 4 stjärnor kan vara lämpligt då Badhotell Barsebäckstrand tidigare har haft 4-stjärnig standard.

Fråga 5. Skall det vara sovrum för dubbelsäng?

Svar 5: Vi genomför en innovationsupphandling. Anbudsgivaren ger förslag på hållbara lösningar.  

Fråga 6. Skall alla hus vara anpassade för rullstol?

Svar 6: Tillgänglighetsanpassning där anbudsgivaren ger oss förslag på olika hållbara lösningar. Bygg- och miljiönämndens kansli har meddelat att stugorna ska vara tillgänlighetsanpassade vilket innebär med rullstol.

Fråga 7. Totalhöjd på byggnaderna?

Svar7: Enligt detaljplanen finns ingen bestämd höjd utan det står: "Friluftsområde - camping, uthyrningsstugor och rum - samt lokaler som har anknytning till denna verksamhet".

Fråga 8. Går det att ha loft på husen?

Svar 8: Vi genomför en innovationsupphandling. Anbudsgivaren ger förslag på hållbara lösningar som passar anbudsgivaren.

Fråga 9. Finns det någon grundundersökning?

Svar 9: Nej.

Fråga 10. Budget per hus?

Svar 10: Finns inte. Vi göra en sammanvägd bedömning av funktionskrav, kostnad, leveranssäkerhet och övriga investeringar som skall göras på området.

Fråga 11. Vad menar ni med fastighetstillbehör?

Svar 11: Vi menar både fastighetstillbehör till exempel uteplats/trädäck men även byggnadstillbehör.

Fråga 12. Gör ni allt markarbete? Schaktar för grunder och parkeringar, fyller upp och packar. Återställer ni alla ytor med planteringar, plattläggningar, asfaltering, gräs, lekplatser, utebelysning, med mera?

Svar 12: Vi har entreprenör som färdigställer mark för leverans av stuga på anvisad plats.

Fråga 13. Mätning av gästernas konsumtion av el, vatten mm. Skall dessa mätningar samlas upp vid en plats?

Svar 13: Konsumtion av el och vatten sker i varje stuga i det system som finns för campingen.

Fråga 14. Stugorna tillgänglighetsanpassade för rullstol eller rollator?

Svar 14: Vi utreder nivån och om samma måste gälla samtliga stugor. Vi tänkte oss 1-2 stugor med full tillgänglighet med rullstol. Bygg- och miljönämndens tjänstemän har meddelat att alla stugor ska vara tillgänglighetsanpassade.

Uppdaterad 2020-01-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER